Een blok is een onderdeel van de website. Deze blokken voorzien elke pagina van inhoud en structuur. Zo bestaan er verschillende soorten blokken die kunnen worden gebruikt om je website vorm te geven. Afhankelijk van de beschikbare modules kan je verschillende soorten blokken op een pagina plaatsen.


Daarnaast zijn er verschillende paginatypes. Welke er beschikbaar zijn voor jou hangt af van de aangeschafte modules. Daarbij kan je bij elk paginatype ook de structuur aanpassen zodat dit bij jouw pagina past. 


Een bouwblok behoort tot een bepaalde sectie. Een sectie zal zorgen dat de pagina overzichtelijk blijft. Zo kan een sectie de pagina verdelen in twee gelijke kolommen of in een menukolom met daarnaast andere inhoud.