Afhankelijk van jouw rol zal je een ander beeld hebben. Als je beeld niet 100% overeenkomt met de prints in dit document, heb je waarschijnlijk een andere gebruikersrol. Dit zorgt niet voor problemen bij het volgen van de stappen. 


  • Redacteur: De focus van een redacteur ligt bij het aanmaken van pagina’s en webteksten voor de website. Daarnaast kan hij ook niet-specifiek toegewezen pagina’s bewerken. De redacteur heeft niet de verantwoordelijkheid om een pagina te publiceren, noch heeft hij/zij toegang tot de modules en instellingen. Om een pagina te publiceren, wijst de redacteur zijn teksten door aan een hoofdredacteur, die over publicatierechten beschikt.

  • Hoofdredacteur: De hoofdredacteur heeft eindverantwoordelijkheid over de inhoud van de website. Hij/zij is de enige die pagina’s kan aanmaken, bewerken én publiceren. Het is zo dat de hoofdredacteur na te lezen pagina’s krijgt toegewezen.

  • Webadmin: De webadmin heeft de hoogste rechten. Hij kan net zoals de hoofdredacteur pagina’s bewerken en publiceren. Daarenboven heeft hij/zij ook toegang tot de instellingen van modules.