Het is cruciaal dat de teksten en bijbehorende gegevens op je website geen fouten bevatten. Als het online redactieteam van jouw organisatie niet over de nodige expertise beschikt om de juistheid van inhoud te garanderen. Daarvoor ontwikkelde Paddle de read-only gebruikersrol op het webplatform.


Wat kan de read-only gebruiker doen? 


Een read-only gebruikersrol geeft de mogelijkheid om experten op niet gepubliceerde pagina’s toe te laten, zodat zij in de back-end van de website teksten en inhoud kunnen nalezen. Op basis van de opmerkingen van de expert, kan het online redactieteam de nodige aanpassingen doorvoeren in (ongepubliceerde) teksten.


De extra gebruiker heeft toegan tot het dashboard in de back-end van een website, van waaruit hij een duidelijk overzicht krijgt van verschillende pagina’s, waarnaar hij vervolgens kan doorklikken. De read-only user kan geen pagina’s aanpassen, verplaatsen, toevoegen of verwijderen en hebben ook geen toegang tot de volgende sectoren: Structuur - Configuratie - Gebruikers


Het toevoegen van een nieuwe gebruikersrol kan een webadmin doen. hiervoor verwijzen we graag naar de pagina waar wordt vermeld hoe een nieuw account wordt gecreëerd. Vragen rond dit onderwerp kunnen altijd via mail naar onze helpdesk gestuurd worden naar support@paddle.be