Een lijst geeft een opsomming in een blok weer. Er zijn verschillende soorten lijsten die telkens een andere inhoud zullen tonen. Afhankelijk van de verschillende geactiveerde modules is het mogelijk om deze verschillende lijsten te gebruiken. In een voorbeeld hieronder werd gebruikt gemaakt van evenementen en bedrijven. 


Het voorbeeld toont een lijst met enkele testevenementen. Eerst werd in deze lijst geen enkel evenement weergegeven. Maar nadat er evenementen werden aangemaakt, werd de lijst automatisch upgedate en dit blijft zo naar gelang nieuwe evenementen of bedrijven fiches worden toegevoegd. Dit principe wordt ook doorgetrokken naar alle andere lijsten.