Er zijn twee verschillende manieren waarop je een pagina in de menustructuur kan plaatsen.


Tijdens het aanmaken of bewerken van een pagina.

 • Ga naar de backend van de pagina die je in de structuur wilt toevoegen. 

 • Klik op "Bewerken", hierdoor kom je op een pagina die je de mogelijkheid geeft om voorafingestelde velden aan te passen en veranderen. Dit is voorlopig niet belangrijk.


 • Ga naar het menu aan de rechterkant van de pagina. Daar zoek je naar "Menu-instellingen" en klik je het open. 

 • Vink "Voorzie een menulink" aan. Hierdoor ontvouwt zich een nieuwe sectie binnen de "Menu-instellingen". Daarin moet je verschillende velden invullen zoals de Link-titel, beschrijving, bovenliggend item, etc.
  Belangrijkste hier is om de pagina een juiste plaats in de navigatiestructuur te geven. Dit doe je door het bovenliggende item toe te voegen.

 • Klik hier dan ook op en kies de plaats van de pagina in de structuur. (streepjes tonen aan welk niveau de pagina zich bevindt.)

 • Wanneer je dit hebt gedaan kan je onderaan de pagina jouw bewerkte pagina opslaan. 


Een tweede optie om een pagina in de menustructuur te plaatsen is door de menustructuur zelf aan te passen.


Binnen het Paddle CMS Platform is het ook mogelijk om handmatig de volledige structuur van je pagina aan te passen. Dit kan je doen door rechtstreeks naar de websitestructuur te navigeren. De volgende stappen tonen aan hoe je dat kunt doen: 

 • Je start door naar de backend van je website te gaan.
 • Klik op het tabblad "Structuur".

 • Klik daarna op "Menu's", hierdoor word je begeleid naar de verschillende structuren binnen je website.

 • Om een menu te bewerken kan je naast de naam van de menu klikken op "Menu bewerken". Hierdoor zal je worden doorgewezen naar een pagina waarbij je verschillende menulinks kunt toevoegen en wijzigen. 

 • Klik je daarop, dan kun je alle verschillende linken binnen het menu aanpassen en veranderen van plaats. Indien nodig kan je ook links toevoegen door op de knop toevoegen te klikken. 

 • Wanneer je alle links hebt opgemaakt, kan je het menu opslaan door op opslaan te klikken.