Indien u dit wenst, is het mogelijk om de url van de pagina of van de landingspagina aan te passen. Dit wordt nu standaard ingesteld op de titel van de pagina. De volgende stappen leren je hoe je een aangepaste URL kunt geven aan je pagina: 


  • Ga naar de pagina waarvan je de URL wilt gaan aanpassen. 
  • Klik op "Bewerken" om de algemene instellingen van de pagina in te stellen.


  • Om de URL-instellingen aan te passen, moet je kijken naar de algemene instellingen van de pagina die rechts zijn gesitueerd. Tussen deze instellingen kan je het tabblad "URL-alias openvouwen. 

  • Door hier op te klikken ontvouwt zich een nieuwe menu waarbij je  de mogelijkheid hebt om "Genereer een automatische URL-alias" uit te vinken. Hierdoor wordt het veld URL-alias beschikbaar. Hier kan je dan een URL-alias ingeven.

  • Vergeet niet om alle wijzigingen die je hebt aangebracht op te slaan.