Binnen het Paddle CMS kan je oude pagina's offline plaatsen door deze pagina's te archiveren. Het archief wordt binnen het Platform gebruikt om het centrale beheer van de pagina's niet te overbelasten en de gebruiker een overzichtelijke structuur te garanderen. Doordat bepaalde pagina's op een later tijdstip nog handig kunnen zijn, kan je de pagina best archiveren. 


Het archief bevindt zich op een aparte pagina die afgescheiden is van de pagina's die op de website staat gepubliceerd. Een pagina kan je op twee verschillende manieren archiveren, waarbij je in bulk kan archiveren of je kan een pagina archiveren door deze te bewerken. De volgende stappen geven meer uitleg over beide methoden:


Methode 1: Meerder pagina's tegelijk archiveren.

  • Ga naar het tabblad "Inhoud" bovenaan de browser. 

  • Op deze pagina vind je een overzicht van alle pagina's binnen je website die nog niet gearchiveerd zijn. Je kan zoeken naar de gewenste pagina aan de hand van de (geavanceerde) zoekfunctie. Wanneer je de gewenste pagina's vindt, vink deze dan aan. 

  • Ga daarna naar de actiebalk, die je kan terugvinden boven de lijst met pagina's. 

  • Klik daarna op "Verander de status" en daarna op "Toepassen op geselecteerde items".

  • Geef de pagina's de status "Gearchiveerd" om ze te archiveren en klik daarna op "Toepassen".

Methode 2: Een pagina archiveren terwijl je deze bewerkt.

  • Ga naar het overzicht van de verschillende pagina's zoals hierboven werd beschreven. 
  • Ga naar de gewenste pagina en klik hierop. Pagina's kan je aan de hand van de geavanceerde zoek sneller vinden. 
  • Wanneer je op de pagina bent, klik je op de knop "Bewerken".

  • Tijdens het bewerken kan je onderaan de pagina kiezen om de status van de pagina te wijzigen door te klikken op "Wijzigen naar:".

  • Klik hierna op "Gearchiveerd" om de pagina te archiveren en klik op "Opslaan". De pagina zou nu moeten gearchiveerd zijn.