Op een website moet correcte informatie terug te vinden zijn. Hoewel vooral het inhoudelijke belangrijk is, worden schrijf- en typfouten ook best vermeden. Een spellingscontrole zal de inhoud in de teksteditor op spelfouten controleren. 


De spellingscontrole (SCAYT) staat standaard ingeschakeld en kan eenvoudig worden uitgeschakeld. Er zijn ook heel wat instellingen en opties mogelijk met de knop in de editor.