In de editor is het mogelijk om een opsomming te maken door gebruik te maken van de opsommingstekens. Hieronder vindt u een afbeelding van waar deze elementen staan in de WYSIWYG-editor. 


Om een nieuwe lijst te te starten kan je een witregel tussen laten. Dit zorgt ervoor dat de nummering zichzelf reset. 

Je kan kiezen tussen een opsomming bestaande uit opsommingstekens ofwel uit een opsomming bestaande uit cijfers.