Binnen deze tekst-editor is het mogelijk om je verschillende opsommingen te laten inspringen zodat ze onder een bepaalde categorie vallen.

Dit is mogelijk aan de hand van een tab ofwel aan de hand van een knop binnen de editor. De volgende stappen geven je meer uitleg over hoe je dit kan doen. 


  • Binnen een lijst is het mogelijk om een onderverdeling te maken doordat je ervoor kan zorgen dat bepaalde punten onder een bepaalde categorie zullen vallen. Dit kan je doen door op het icoontje te klikken om de tekst te laten inspringen zoals hieronder afgebeeld.

  • Wanneer je hier op klikt, dan is dit het resultaat. 

  • Daarnaast is het ook mogelijk om deze inspringing ook in de omgekeerde richting te doen. Dit doe je door onderstaand icoontje te gebruiken.