Binnen het CMS is het mogelijk om een algemeen overzicht te verkrijgen van alle pagina’s die al  aangemaakt werden. Hierbij gaat het niet alleen om pagina’s die online staan en zichtbaar zijn voor een bezoeker, maar ook om pagina’s die als concept werden opgeslagen, nog goed te keuren pagina’s en pagina’s die terug offline zijn.

Wat wordt er op deze pagina behandeld:

 • Werken vanuit je dashboard
 • Werken vanuit het tabblad "Inhoud"
 • Pagina's zoeken op de website
 • Het archief bekijken
 • Een pagina archiveren
 • Een pagina kopiëren

Werken vanuit je dashboard

Zoals eerder werd vermeld in deze handleiding kan je vanuit het dashboard een overzicht vinden van verschillende soorten pagina’s in het CMS. Welke soorten pagina’s je kan vinden in dit overzicht werd eerder behandeld in hoofdstuk 1.3. Het dashboard.

De gebruiker heeft ook de mogelijkheid om vanuit het dashboard de pagina’s te bewerken, te archiveren en te kopiëren. Vanuit je dashboard kan je ook navigeren naar alle pagina’s met een bepaalde status. 

Voor elke rol zal het dashboard er anders uitzien, Afhankelijke van de ingeschakelde modules kan het zijn dat je bepaalde secties niet kan zien. Hetzelfde geldt voor de verschillende rollen. Niet alle rollen zullen gelijkaardige secties van het dashboard zien. Hieronder een afbeelding van het dashboard voor elke rol. 

This is the Facebook ad example I want to link to.


Pagina’s bewerken, archiveren of kopiëren vanuit het dashboard

De volgende stappen leren je hoe je een pagina kan bewerken, archiveren of kopiëren: 

 1. Navigeer naar je dashboard. Zoals eerder werd getoond ga je daarvoor naar website bewerken en klik je op het tweede tabblad onder website bewerken, zoals afgebeeld op de afbeelding hieronder

 1. Nu zie je een overzicht van alle pagina’s die laatst werden bewerkt, moeten worden gecontroleerd, enzovoort. Als je een pagina wilt bewerken die zich op je dashboard bevindt dan ga je naar de pagina en klik je op de knop bewerken, die zich naast de titel van de pagina bevindt.

 1.  Hierdoor kan je een pagina bewerken. Wil je een pagina kopiëren, archiveren, de lay-out bewerken of de pagina weergeven, dan kan je op het pijltje naast bewerken klikken.

 1. Hierdoor opent een klein menu, die de gebruiker meer keuzemogelijkheden geeft. Klik op een van de opties om die door te voeren. 

Section 2

Volledig overzicht van alle pagina’s volgens een bepaalde sectie

Binnen het Dashboard is het ook mogelijk om alle pagina’s te bekijken die in concept staan of door jouw gemaakt zijn. Dit kan je doen door de volgende stappen te volgen.

 1. Navigeer naar de pagina “Dashboard”

 1. Onder elke sectie kan je nu een link vinden “Ga naar …”. Klik op deze link om naar de tab inhoud te gaan. Deze tab wordt in detail uitgelegd in het volgende hoofdstuk van deze handleiding.

 1. Elke sectie zal je naar dezelfde pagina brengen, maar de geavanceerde zoekfunctie zal telkens zorgen dat je enkel de pagina’s ziet die je wenst te zien. 

2.1.2. Werken vanuit het tabblad “inhoud”

Een overzicht van alle pagina’s kan je ook verkrijgen door via de inhoud naar het overzicht te navigeren. Op het volgende overzicht vind je als gebruiker een overzicht van alle pagina’s. In dit overzicht kan je makkelijk pagina’s zoeken, door gebruik te maken van de  geavanceerde zoekfunctie.

Navigeren naar de inhoud van je website
 1. Eerst en vooral moeten we navigeren naar de tab “Website bewerken”

 1. Daarna klik je op het tabblad “Inhoud”, waardoor je op het overzicht terecht komt van alle pagina’s op de website. Een afbeelding hieronder toont hoe dit eruit ziet in het CMS. Naarmate er modules worden ingeschakeld of uitgeschakeld zullen er meer velden zichtbaar zijn. Het is mogelijk dat onderstaande afbeelding licht afwijkt van je scherm als gebruiker. 

2.1.3. Pagina’s zoeken op de website

Een gebruiker kan aan de hand van het vorige scherm ook zeer makkelijk pagina’s gaan zoeken. Je kan gebruik maken van de geavanceerde zoekfunctie. Deze geeft de gebruiker de mogelijkheid om op een efficiënte en eenvoudige manier te zoeken naar verschillende pagina’s. Deze zoekfunctie is voor elke gebruiker hetzelfde. 

Volgende stappen geven meer uitleg over het gebruik van de geavanceerde zoekfunctie:

 1. Om te starten moet je naar de inhoud van je website navigeren. Dit doe je door te navigeren naar de tab “Website bewerken”

 1. Daarna klik je op het tabblad “Inhoud”, waardoor je op het overzicht terecht komt van alle pagina’s op de website. Naarmate er modules worden ingeschakeld of uitgeschakeld zullen er meer velden zichtbaar zijn. Het is mogelijk dat onderstaande afbeelding licht afwijkt van je scherm als gebruiker. 

 1. Nu zie je alle bestaande pagina’s en is het mogelijk om aan de hand van de geavanceerde zoekfunctie efficiënt pagina’s te zoeken. De onderstaande afbeelding geeft je een idee waar deze zoekfunctie vindt op de pagina. Dit is voor elke rol gelijk.

 1. Aan de hand van dit vlak is het mogelijk om pagina’s te zoeken op basis van de titels en op basis van paginatypes. Verder kan je nog meer opties aanvinken door naar de geavanceerde opties te gaan (zie hieronder).

 1. De gebruiker kan nu de inhoud van de website filteren op basis van verschillende criteria. Wanneer je alle gewenste filters hebt ingesteld, klik dan op ‘filter om de functie uit te voeren.

 1. Hierdoor zullen enkel pagina’s worden weergegeven, die voldoen aan de selectiecriterium.

2.1.4. Het archief bekijken

2.1.5. Een pagina archiveren

Wanneer je als gebruiker de pagina niet langer wil online hebben is het ook mogelijk om de pagina in het archief te plaatsen. De pagina zal dan niet meer in het algemene inhoudsoverzicht staan maar wordt apart in een archief overzicht geplaatst.

Een pagina archiveren kan op twee verschillende manieren gebeuren.  In de volgende stappen wordt aangeleerd hoe je pagina’s kan archiveren en hoe je de gearchiveerde pagina’s kan bekijken.

Via het overzicht van alle pagina’s
 1. Ga naar “inhoud”

 2. Klik op het pijltje binnen de rij van de pagina die je wil archiveren en daarna klik je op archief om te archiveren.

 1. Er zal gevraagd worden of je zeker bent dat u dit “deze pagina wil archiveren”. Klik dan op “bevestigen” 

Afbeelding met tekst 
Automatisch gegenereerde beschrijving

 1. Nu zal de pagina gearchiveerd zijn en kan je deze terugvinden in een overzichtlijst binnen het archief. Afbeelding met tekst 
Automatisch gegenereerde beschrijving

  1. Het archief kan je vinden door op inhoud te klikken in de blauwe menu balk 

  2. Kies daarna voor archief 


Via het bewerken van de pagina
 1. Ga naar de pagina die je wilt archiveren. 

 2. Klik op “bewerken”

 3. Scroll naar onderen en wijzig de status naar “Gearchiveerd”

Afbeelding met tekst 
Automatisch gegenereerde beschrijving

 1. Klik op “Opslaan” en de pagina zal gearchiveerd zijn

2.1.6 Een pagina kopiëren

Wanneer veel gelijkaardige pagina’s moeten worden opgemaakt is het handig om een sjabloonpagina meerdere keren te kunnen kopiëren. Binnen het CMS bestaat de mogelijkheid om pagina’s te kopiëren op een zeer eenvoudige manier. De volgende stappen leren hoe dit mogelijk is: 

 1. Zoek jouw pagina op via het overzicht 

 2. Klik op het pijltje naast “Edit”


 1. Klik op “kopiëren”


 1. Het systeem zal nu vragen of je zeker bent dat je de pagina wil kopiëren, kies voor “Bevestigen”

 2. De pagina zal nu de titel “Kopie van …..” dragen. Om de titel te wijzigen klik je op “Bewerken” bij de nieuwe pagina.

 1. In het vak “Titel” kan je nu de titel aanpassen, de pagina in de navigatie hangen en alle nodige textuele en layout aanpassingen doen.