Externe links

Je kan ook de instellingen van de externe links op je website aanpassen. Op die manier kan je bepalen hoe een externe link wordt weergegeven op de website. Deze instellingen zijn enkel beschikbaar, wanneer deze module werd geactiveerd voor jouw website.

Hoe kan je de instellingen van de externe links aanpassen
Hoe kan je de instellingen van de externe links aanpassen Ga naar Instellingen - Gebruikersinterface - Externe links Je wordt nu doorgestuurd naar...
Do, 29 Apr, 2021 at 2:13 PM