Een eerste reden waarom de lijst niet werd upgedate is doordat het de pagina die in de lijst hoort te staan, nog in concept staat. Om een pagina te laten verschijnen op je lijsten is het noodzakelijk dat het online/gepubliceerd staat. Indien de pagina gearchiveerd is,offline of in concept staat, dan kan dit niet worden geraadpleegd op de website waardoor dit ook niet in de lijsten voorkomt.