1. Ga naar Instellingen - Systeem - Basis site-instelingen

  1. Je kan op deze pagina alle instellingen die daarnet werden opgesomd aanpassen. 

  1. Wanneer je alle instellingen hebt aangepast, kan je deze opslaan.