Ga naar ‘Content’ via de blauwe navigatiebalk.



Klik een paginatype aan (onderwerp, complex kanaal) en kies de actie Verander de status’ bovenaan onder de filteropties.



Klik op de knop  ‘Toepassen op geselecteerde items’.



Je komt in een nieuw venster terecht waar je de status kan aanpassen. We kiezen hier voor ‘Gearchiveerd’. 


Kies de status en klik op toepassen*.

*Je kan ook elk paginatype afzonderlijk van status veranderen door het te bewerken in de bewerkmodus. 

Onderaan in de bewerkmodus kan je telkens de status wijzigen (zie afbeelding).



Een overzicht van alle gearchiveerde pagina’s kan je vinden via het ‘Archief’.