Aan je artspagina is het mogelijk om een bepaalde gesproken taal toe te voegen. Deze gesproken talen kunnen worden toegevoegd aan de website via de taxonomie. Een gesproken taal toevoegen gaan we dan ook eerst doen: 

  1. Ga naar Structuur > Algemene woordenlijst 

  2. In de lijst met woordenlijst ga je op zoek naar de gesproken taal categorie. Je opent die woordenlijst. 

  3. Je kan nu via term toevoegen een gesproken taal toevoegen. 

  4. Later zal je die kunnen gebruiken bij je arts. 

Daarna kunnen we naar de arts gaan om een nieuwe taal toe te voegen voor die arts. De volgende stappen leren je hoe je een taal kan toevoegen aan een artspagina. 

  1. Ga naar de artspagina waar je een gesproken taal wilt toevoegen. 

  2. Klik op bewerken

  3. Scroll naar onderen tot je de gesproken taal vindt. Je kan dit herkennen aan het label, maar ook aan de keuzelijst met talen. 

  1. Zoals al eerder werd vermeld, werkt de gesproken taal op basis van taxonomie. Doordat we net een taal hebben aangemaakt, kan je nu Nederlands selecteren. 

  2. Daarna kan je de pagina opslaan.