Afgeschermde inhoud - ACM-IDM (Vlaamse overheid en lokale besturen) (1)

Deze module is specifiek "voor Vlaamse overheden en Vlaamse lokale besturen" die hun website willen afschermen door gebruik te maken van de Toegangs- (ACM) en redacteursbeheer (IDM) toepassing van de Vlaamse overheid. Enkel bezoekers die voldoen aan de ingestelde voorwaarden krijgen toegang tot de website. Hierdoor kan je een veilig intranet creëren voor bezoekers met beheer via de ACM-IDM toepassing van Vlaanderen.