Contactpersoon (3)

Met deze module bieden we een contenttype aan met informatie over ""contactpersonen"". Hiermee zorgen we voor consistentie in de manier waarop contactpersonen worden weergegeven doorheen de website. Een contactpersoon pagina bevat onder meer volgende velden: voornaam, familienaam, online informatie, social media, organisatie waartoe de persoon behoort, functie, kantoor, e-mail, telefoon, foto, beschrijving. Ook algemene woordenlijst en vrije trefwoorden kunnen toegepast worden. Contactpersonen kunnen opgenomen worden in overzichten, lijsten, zoekpagina's met filters,... Deze module kan gecombineerd worden met onze ""Organisatiefiche"", ""Organogram"".