IPDC - Koppeling met IPDC Vlaanderen (2)

Uitbreiding op onze module ""IPDC Product- en dienstenpagina"" door koppeling met de originele IPDC-catalogus van de Vlaamse overheid. De koppeling importeert jullie producten in de back-end, waar je vervolgens een keuze kan maken welke producten je in jullie website willen opnemen. Bij wijziging van een product in de IPDC-catalogues, krijgt de verantwoordelijke van de productpagina een notificatie en kan veld per veld kiezen of de aanpassing overgenomen moet worden. In de website is het vervolgens mogelijk om productpagina's ""te verrijken"" door het toevoegen van metadata, een hyperlink te plaatsen naar de mid-office toepassing, koppeling met organisaties, ...