Leerinhoud (1)

Deze module voorziet in een paginatype ""Leerinhoud"" die de redacteur de mogelijkheid heeft om lesmateriaal op een georganiseerde manier weer te geven. Een leerinhoud pagina bevat onder meer volgende velden: titel, titel hoofdstuk 2, ondertitel h3, ondertitel h4, ondertitel h5, afbeelding, leerinhoud video met bestand en beschrijving, leerinhoud tekst met bestand en beschrijving, media items, oefeningen. Een voorbeeld is https://www.lesgevenvoorenoverduurzaamheid.be/