Notulen beheer (4)

Met de module ""Notulenbeheer"" stellen we een contenttype ""notule"" beschikbaar. Met dit contenttype laten we het redactieteam toe om gestructureerde notulen te maken. Een notule bevat onder meer volgende velden: nummer, titel, status, type, inhoud, afbeelding, datum besluit, datum publicatie, geldigheid, locatie, organisatie, brondocument, bijkomende documenten, link naar broadcast bestanden zoals bijvoorbeeld de geluidsopname, voorzitter, secretaris, datum zitting, agendapunten, aanwezigen. Onze module voldoet aan Maturiteitsniveau 1. Er is geen koppeling met LBLOD.