Data TakeAway API (2)

Met onze Data TakeAway realiseren we downloadbare bestanden (.csv of json) met vaccinatie informatie. Deze api is te gebruiken voor alle bestanden en laat toe om de API op te roepen op een pagina als een blok