Webformulier - e-ID ItsMe (3)

Uitbreiding op onze module ""Webformulier"" waarmee we twee zaken aanbieden. Als eerste kunnen we hiermee webformulieren afschermen met e-ID of ItsMe zodat de bezoeker enkel na inloggen met e-ID of ItsMe het formulier kan zien en dus invullen. Daarnaast is het mogelijk om voornaam, naam en rijksregistrernummer automatisch in te vullen. Na configuratie is dit per webformulier vrij instelbaar.