Wachtwoordbeleid - Sterke wachtwoorden (2)

Met deze module zorgen we ervoor dat de voorwaarden waaraan een wachtwoord moet voldoen verplicht gesteld kunnen worden. De volgende dingen kunnen worden ingesteld: het aantal tekens, het aantal kleine of grote letters, het verplichte gebruik van cijfers, het verplichte gebruik van speciale tekens.