Gebruikersbeheer - Uitbreiding gebruikersregistratie met meerdere registratieformulieren (2)

Met deze module laten we toe om verschillende gebruikersregistratieformulieren aan te maken. Elk formulier heeft een eigen unieke url, eigen formuliervelden en laat toe om hieraan automatisch rollen toe te kennen aan registraties. Dit wordt vaak gebruikt als veel verschillende bezoekers een verschillende profiel moeten aanmaken waarbij meer informatie nodig is dan enkel gebruikersnaam en paswoord. Bijvoorbeeld studenten, externe zorgverleners,...