1. Ga naar het tabblad “Inhoud” > “Inhoud toevoegen”

  1. Je krijgt een pagina te zien waar je alle verschillende paginatypes kan toevoegen die actief staan op je website. Zoek in deze lijst naar Afvalfractie en klik daarop.

  1. Er verschijnt nu een pagina met verschillende invulvelden om je pagina vorm te geven met de nodige informatie. Vul in.

  1. Vul een titel in om de afvalfractie een naam te geven (verplicht). 

  1. Daarna kan je een pagina toevoegen met meer informatie over de afvalfractie door de URL en de bijkomende tekst toe te voegen.

  1. Vul “Waar brengen” optioneel in 

  1. Door te klikken op item toevoegen, kan je meerdere sorteringsgidsen toevoegen. 

  1. Je kan ook extra informatie en tips toevoegen aan je afvalfractie. 

  1. Als laatste heb je ook de mogelijkheid om verschillende synoniemen toe te voegen aan de afvalfractie, zodat het makkelijker kan worden gevonden. 

  1. Wanneer je de pagina hebt ingesteld, kan je de pagina opslaan door op de knop “Opslaan” te klikken. Vergeet niet om de pagina de juiste status mee te geven.