Overzicht beschikbare modules Paddle CMS Platform

Gewijzigd op Tue, 14 May 2024 om 09:42 AM

 

Configureerbare modules

Beschrijving

Link naar helpdeskartikel

AAA-schaalbare lettergrootte
Met deze module zorgen we ervoor dat de bezoeker zelf de teksten op de website kan vergroten of verkleinen.
Lees het helpdeskartikel

Activiteiten - Eigen activiteiten

Met deze module bieden we een contenttype "activiteit" die los staat van UiTinVlaanderen en hierdoor toelaat om zelf activiteiten toe te voegen en eventueel te vertalen.

Een activiteit pagina bevat dezelfde velden van de UiT databank. Hierdoor voegen we eigen activiteiten toe aan jullie website, zonder dat deze moeten opgehaald worden uit de UiTDatabank.

De algemene woordenlijst en vrije trefwoorden zijn toepasbaar. Activiteiten kunnen opgenomen worden in overzichten, lijsten, zoekpagina's met filters,... Filters op het label en op het type van de activiteit.
Deze module kan gecombineerd worden met "weergave van tags in de frontend".
Lees het helpdeskartikel 

Activiteiten - UiTinVlaanderen

Met deze module koppelen we je website met de nieuwste versie van de "UiTinVlaanderen databank". Hierdoor worden activiteiten getoond in jullie website. 

Op basis van filtering halen we enkel de activiteiten binnen die voldoen aan de gewenste voorwaarden. De UiTinVlaanderen activiteiten zijn geen pagina's in de website, waardoor we steeds de recente versie van de activiteit tonen.

Lees het helpdeskartikel 
Activiteiten - UiTinVlaanderen - Binnenhalen van activiteitenUitbreiding op onze module 'UiTinVlaanderen' waarmee we activiteiten in de website kunnen importeren. Hierdoor kunnen we de inhoud van activiteiten lokaal verrijken en aanpassen. Daarnaast kunnen we de lay-out aanpassen en activiteiten visueel aantrekkelijker maken, passend bij de visuele identiteit van de website. Activiteiten uit de UiTdatabank zijn te combineren met uw eigen activiteiten. Tijdens het configureren kun je bepalen of nieuwe aanpassingen automatisch online komen of niet. Aanpassingen worden niet teruggestuurd naar de UiTdatabank.
Lees het helpdeskartikel
Afgeschermde inhoud
Met de afgeschermde inhoud module gaan we uw website "gedeeltelijk of volledig afschermen". Door uw website af te schermen kunnen enkel bezoekers die een account hebben en inloggen de pagina zien.
Om dit mogelijk te maken worden groepen aangemaakt. Vervolgens kan door het redactieteam aangegeven voor welke groep van (ingelogde) bezoekers de pagina geconsulteerd mag worden.

Deze module kan gecombineerd worden met de "Afgeschermde inhoud - ACM-IDM", "Active Directory" en "Afgeschermde inhoud - Afschermen op blokniveau".
Lees het helpdeskartikel
Afgeschermde inhoud - ACM-IDM (Vlaamse overheid en lokale besturen)
Deze module is specifiek "voor Vlaamse overheden en Vlaamse lokale besturen" die hun website willen afschermen door gebruik te maken van de Toegangs- (ACM) en redacteursbeheer (IDM) toepassing van de Vlaamse overheid. Enkel bezoekers die voldoen aan de ingestelde voorwaarden krijgen toegang tot de website. Hierdoor kan je een veilig intranet creëren voor bezoekers met beheer via de ACM-IDM toepassing van Vlaanderen.
Lees het helpdeskartikel
Afgeschermde inhoud - Active Directory (Azure)
Deze module laat toe om het toegangsbeheer van de website of intranet te koppelen aan jullie "Microsoft Azure Active Directory". In een eerste fase koppelen we alle personen in jullie Active Directory aan "groepen" in het CMS. Vervolgens kan het redactieteam bepalen welke pagina's voor welke groep zichtbaar zijn.

De bezoeker met de eerste keer inloggen en zijn profiel aanmaken, alvorens jullie websitebeheerder aan elke bezoeker/user een rol gaan toekennen.
Het aantal groepen dat moet aangemaakt worden, heeft een invloed op de configuratietijd. We gaan er van uit dat jullie Azure AD juist geconfigureerd is en de configuratie volgens de normale procedure kan verlopen.
Vaak wordt ook gekozen om dit te koppelen aan "single-sign-on" zodat mensen die reeds ingelogd zijn in hun computer (en dus reeds gevalideerd zijn door jullie AD), niet meer hoeven in te loggen in het intranet of de afgeschermde pagina's.

Deze module wordt bijna altijd gecombineerd met de "Afgeschermde inhoud".
Contacteer je projectmanager
Afgeschermde inhoud - Active Directory (Azure) - Importeren van gebruikers
Met deze uitbreiding op de "Active Directory module" importeren we gebruikers zodat ze de eerste keer niet zelf hoeven in te loggen. Standaard moet de gebruiker zelf een eerste keer inloggen alvorens er rechten kunnen aan toegekend worden. Dankzij deze ontwikkeling kan dit in één handeling en zullen gebruikers meteen de gepaste rol meekrijgen en zo tot de juiste groep behoren.
Contacteer je projectmanager
Afgeschermde inhoud - Afschermen op blokniveau
Met deze uitbreiding op de "Afgeschermde inhoud module" maakt het je mogelijk om pagina's op blokniveau te gaan afschermen. Hierdoor kan je ervoor kiezen om voor bepaalde gebruikers bepaalde blokken op de pagina af te schermen of te tonen.
Lees het helpdeskartikel
Afgeschermde inhoud - Afschermen van bestanden
Met deze uitbreiding op de "Afgeschermde inhoud module" is het mogelijk om enkel bestanden af te schermen voor specifieke rollen.

Bijvoorbeeld prijslijsten of vertrouwelijke documenten in de vorm van een pdf die enkel voor een specifieke "groep" zichtbaar en beschikbaar mogen zijn.
Lees het helpdeskartikel

Aftelklok

Met de module voegen we een of meerdere aftelklokken toe. De aftelklok telt af naar een specifiek moment op basis van dagen, uren en minuten. Zo kan je aftellen naar een bepaalde datum of een evenement.

Lees het helpdeskartikel 
AgendaMet de "agenda" module zorgen we voor een gestructureerd contenttype om workshops en vormingen weer te geven. We geven hiermee een duidelijk overzicht van het programma en de dagindeling.

Een agenda item bevat onder meer volgende velden: titel, beschrijving, datum en tijd, adres, e-mail, telefoon, link voor online inschrijven, doelgroep, programma, praktische informatie. Tags gebruiken hierbij is ook mogelijk.
Lees het helpdeskartikel
AI - Automatische alternatieve tekst

Met deze AI module, vullen we op basis van artificiële intelligentie de alternatieve tekst van een afbeelding automatisch in bij het opladen. 

Lees het helpdeskartikel
AlumniMet deze zeer specifieke module beheren en beschermen we gegevens van alumni. Gebruikers kunnen een eigen account maken waarbij de validatie door de beheerder is vereist.
Contacteer je projectmanager

Auditrapport

Met deze module bieden we het contenttype auditrapport aan. Hiermee kan je eenvoudig auditrapporten toevoegen aan je website en weergeven in de zoekfunctie met filters.

Een auditrapport bevat onder meer volgende velden: titel, jaar, type, thema, soort audit met afbeelding voorblad, bron van de link, link op de afbeelding, beschrijving, downloads, links, ook interessant voor jou, complexiteit, stappenplan voor implementatie, tips voor opzet in een organisatie, risico's, contactpersonen, vaststellingen, aan de slag.

Lees het helpdeskartikel 

Bannermodule

Met deze module zorgen we voor een eenvoudige manier om logo's te plaatsen met een externe link achterliggend. Een ideale manier om partners in de spotlights te zetten.

Lees het helpdeskartikel 
Basic AnalyticsMet onze Basic Analytics module geven we een overzicht van de analytics binnenin de website, zonder gebruik te maken van Google Analytics of Matomo. Deze cijfers zijn niet vindbaar voor zoekmachines.
Lees het helpdeskartikel

Bedrijven-, horeca- en verenigingengids

Met deze module bieden we een contenttype aan om bedrijven, organisaties, verenigingen en horeca op een gestructureerde manier in de website weer te geven. Hiermee realiseren we een overzicht van bedrijven en/of verenigingen die in je gemeente of stad aanwezig zijn. Elke bedrijfspagina of verenigingspagina is gestructureerd opgebouwd waardoor ze overzichtelijk is voor de bezoeker.

Een bedrijvengidspagina bevat onder meer volgende velden: naam, telefoon, e-mail, website, social media, logo, adres met weergave op kaart, beschrijving, type, extra afbeeldingen, ...
Ook algemene woordenlijst en vrije trefwoorden zijn toepasbaar. Bedrijven, organisaties, verenigingen en horeca kunnen opgenomen worden in overzichten, lijsten, zoekpagina's met filters, ...
Deze module kan gecombineerd worden met onze “Toon op kaart”, "Openingsuren" en "Zoekpagina".
Lees het helpdeskartikel

Bedrijven-, horeca- en verenigingengids - Importeren via .csv


Uitbreiding op de module "Bedrijven-, horeca- en verenigingengids" om tijdens de opbouw van de website een grote hoeveelheid pagina's automatisch aan te maken op basis van een .csv bestand.


Lees het helpdeskartikel
Bedrijven-, horeca- en verenigingengids - Paginabeheer door bedrijf zelf
Uitbreiding op de module "Bedrijven-, horeca- en verenigingengids" om enerzijds horecaspecifieke velden beschikbaar te maken en anderzijds de verschillende bedrijven, horeca en verenigingen zelf te laten instaan voor het aanmaken van hun pagina en voor het inhoudelijke beheer en up-to-date houden van hun pagina.
Lees het helpdeskartikel
Carerix job offer import

Dit is een uitbreiding van de ‘Vacature’ module om deze te koppelen met de API van Carerix. Via deze koppeling worden de vacatures uit Carerix automatisch ingeladen en aangepast op de website. Vereist: Vacature 

Contacteer jouw projectmanager

Carrousel

Met deze module zorgen we voor een automatische slideshow van afbeeldingen. De afbeeldingen kunnen door het redactieteam vrij geselecteerd worden. Een carrousel kan zelf stoppen en weer starten. Elke foto kan een titel en een link bevatten, afhankelijk van wat het redactieteam heeft ingesteld.

Lees het helpdeskartikel
Carrousel - Autoplay

Met deze module kan je de autoplay carrouselweergave activeren om lijsten als een automatische carrousel weer te geven.

Door gebruik te maken van gewichten kan je bepalen welke elementen minder frequent of frequenter getoond worden.


ContactpaginaMet deze module bieden we de mogelijkheid om een vaste contactpagina op te bouwen op basis van vooraf gedefinieerde velden.
Het bevat onder meer volgende velden: contactgegevens, telefoon, kaartje, openingsuren, formulier.

Lees het helpdeskartikel

Contactpersoon

Met deze module bieden we een contenttype aan met informatie over "contactpersonen". Hiermee zorgen we voor consistentie in de manier waarop contactpersonen worden weergegeven doorheen de website.

Een contactpersoon pagina bevat onder meer volgende velden: voornaam, familienaam, online informatie, social media, organisatie waartoe de persoon behoort, functie, kantoor, e-mail, telefoon, foto, beschrijving.
Ook algemene woordenlijst en vrije trefwoorden kunnen toegepast worden. Contactpersonen kunnen opgenomen worden in overzichten, lijsten, zoekpagina's met filters,...

Deze module kan gecombineerd worden met onze "Organisatiefiche", "Organogram".

Lees het helpdeskartikel
Contactpersoon - Automatische creatie voor gebruikersaccount
Uitbreiding op de module "Contactpersoon" die automatisch een contactpersoon pagina aanmaakt op basis van een gebruikersaccount.

Deze module kan gecombineerd worden met "Active Directory", "ACM-IDM", ...
Lees het helpdeskartikel
Contactpersoon - Digitaal telefoonboek
Uitbreiding op de module "Contactpersoon" waarmee we ingelogde gebruikers (bijvoorbeeld in intranet) de mogelijkheid bieden om alle contactgegevens aan te passen (telefoonnummer en e-mail). De websitebeheerder van jullie website kan zelf instellen welke groepen van bezoekers de contactgegevens van een contactpersoon kan aanpassen.

Deze module kan gecombineerd worden met de "Automatische creatie voor gebrukersaccount" waardoor kan ingesteld worden dat personen enkel hun eigen contactpersoonpagina kunnen aanpassen.
Lees het helpdeskartikel

Contactpersoon - Exporteren naar .csv

Uitbreiding op de module "Contactpersoon" waarmee we de mogelijkheid geven om contactpersonen uit je website te exporteren naar .csv of excel bestand.

Lees het helpdeskartikel

Contactpersoon - Importeren via .csv

Uitbreiding op de module "Contactpersoon" waarmee we de mogelijkheid geven om op basis van een .csv bestand automatisch contactpersoon pagina's aan te maken met de velden voornaam, naam, e-mail en telefoonnummer.

Lees het helpdeskartikel 

Contactpersoon - Verjaardagen en werkdagen


Uitbreiding op de module "Contactpersoon" waarmee het mogelijk is om verjaardagen en werkdagen van de contactpersonen weer te geven.

Deze module kan gecombineerd worden met "Digitaal telefoonboek" zodat contactpersonen zelf kunnen bepalen of hun verjaardag zichtbaar is of niet.
Lees het helpdeskartikel

Contentplanner

Met de Paddle "contentplanner" zorgen we ervoor dat jullie vlotter kunnen samenwerken en jullie makkelijk "offline en online communicatie" op lange termijn plannen. Alle betrokken krijgen notificaties in functie van de deadlines die voor een specifiek item zijn ingegeven. Hierdoor hoef je als communicatiedienst minder reminders te sturen. Om een item te plannen vertrekken we steeds van het onderwerp, waardoor communicatie gestructureerd zal zijn en jullie bovendien een overzichtelijke planning creeëren. De koppeling met nieuwsberichten vanuit je Paddle website is ook mogelijk.
Een bijkomend voordeel is dat je op het einde van het jaar, ook een duidelijk overzicht hebt van de gevoerde communicatie.

Lees het helpdeskartikel 

Cookie banner

Met onze "Cookie Legislation" module brengen we je website in lijn met de regelgeving. De module laat toe om cookies op te delen in verschillende types (noodzakelijke, functionele, statistische, social media, advertenties,...). Bij bezoek wordt de toestemming van bezoekers gevraagd om cookies te plaatsen in functie van de verschillende types. De cookie module zal een pop-up weergeven aan de bezoeker met de verschillende soorten cookies en een cookieverklaring.

Het indelen van de cookies in types en het uitwerken van een cookieverklaring moet gebeuren door een DPO. Dit maakt geen deel uit van de configuratiekost.
De cookieverklaring is een pagina in de website en kan door het redactieteam aangepast worden.
Deze module gaat niet automatisch scannen en moet manueel aangepast worden indien nieuwe cookies geplaatst worden. Hierdoor zijn er geen terugkerende kosten.

Een module die de website automatisch scant op frequente basis en de cookies automatisch update is ook mogelijk maar brengt een terugkerende kost mee.

Lees het helpdeskartikel 

Custom CSS

Met de CSS module voorzien we jullie website van styling en integreren we op die manier het grafisch design. Het is mogelijk de CSS files en dus ook het design van de site te wijzigen. Hiervoor is kennis van css aangewezen.

Lees het helpdeskartikel 

Custom Javascript

Met onze "Custom Javascript" module integreren we externe toepassingen zoals bijvoorbeeld Google Analytics, Burgerprofiel, Chatbot, Readspeaker,... Deze module wordt ook gebruikt voor specifieke styling in kader van het grafish design van jullie website.

Lees het helpdeskartikel 
Custom Landingspagina bij storing
Deze landingspagina kan worden geactiveerd in het geval dat er een storing is. Hierdoor blijft de website bereikbaar en kan de bezoeker worden ingelicht over het technische probleem.
Contacteer je projectmanager
Data TakeAway API
Met onze Data TakeAway realiseren we downloadbare bestanden (.csv of json) met vaccinatie informatie. Deze api is te gebruiken voor alle bestanden en laat toe om de API op te roepen op een pagina als een blok
Lees het helpdeskartikel 

E-loket

Met de "E-loket" module is er de mogelijkheid in het Paddle CMS om inzendingen die via webformulieren binnen komen, intern op te volgen aan de hand van verschillende statussen. Vaak zijn deze statussen gekoppeld aan de interne stappen die de inzending doorloopt. Op basis van statuswijzigingen krijgt de websitebezoeker notificaties.
Ook laat het toe om extra toelichtingen te geven of vragen.
De inzender die een profiel heeft aangemaakt kan de reeds ingestuurde inzendingen zien en kopiëren.

Lees het helpdeskartikel 

EBL Vlaanderen (Elektronisch Bestel Loket)

Met onze "EBL - Elektronisch Bestel Loket module" importeren we publicaties uit de EBL-catalogus van de Vlaamse Overheid en tonen we ze op jullie website.

Lees het helpdeskartikel 

Embed widget

Met onze "EBL - Elektronisch Bestel Loket module" importeren we publicaties uit de EBL-catalogus van de Vlaamse Overheid en tonen we ze op jullie website.

Lees het helpdeskartikel 
EventprogrammaMet deze module kan je op een overzichtelijke manier een event programma opbouwen op basis van verschillende sessies. Elke sessie bevat een begin- en einduur, onderwerp, spreker(s), moderator(s), locatie.
Lees het helpdeskartikel

Externe links

Met deze module visualiseren we het verschil tussen interne en externe links door middel van het officiële icoon. Het externe link icoon toont aan de bezoeker dat een link naar een externe website zal leiden. In kader van uniformiteit is dit een instelling voor de gehele website en kan je instellen om externe links steeds een nieuw tabblad te openen.

Deze module is belangrijk in kader van toegankelijkheid.
Lees het helpdeskartikel 

Fotoalbum


Met onze "Fotoalbum" module kan je onbeperkt fotoalbums toevoegen aan jullie website. Het redactieteam creëert hierdoor eenvoudig fotoalbums van afbeeldingen in de mediatheek op basis van de taxonomie. Hierdoor kan je nieuwe foto's ook meteen toevoegen aan een bestaand fotoalbum.
Lees het helpdeskartikel

Frequently Asked Questions

Met onze "Frequently Asked Questions" module bieden we een contenttype FAQ aan. Hiermee zorgen we voor consistentie in de manier waarop frequently asked questions worden opgebouwd.

De module zorgt ook voor een FAQ lijst, waarin verschillende FAQ's als pagina of als individuele vragen en antwoorden als lijst kunnen weergegeven worden.
Er is ook een zoekfunctie beschikbaar die enkel zoekt binnen de FAQ lijst.
Lees het helpdeskartikel 

Flyout menu

Met het flyout menu navigeer je met de cursor over het hoofdmenu en bekijk je in één oogopslag de onderliggende navigatie.

Daarnaast kunnen ook meerdere niveau's uitklapbaar gemaakt worden.

Contacteer je projectmanager
Gebruikersbeheer - Extra rol groepsredacteur of groepshoofdredacteur
Uitbreiding op het standaard "Gebruikersbeheer" waarmee we het beheer van de gebruikers uitbreiden met "groepen". Hiermee gaan we verschillende redacteurs en hoofdredacteurs samenbrengen en krijgen we een rol groepsredacteur en rol groepshoofdredacteur.

Vervolgens kan zo'n "groep" enkel specifieke pagina's zien, bewerken en publiceren binnen de groep waartoe ze toegang hebben.
Waar wordt deze uitbreiding gebruikt voor een groep die enkel een specifiek luik (bv deelsite) van de website mag beheren.
Lees het helpdeskartikel
Gebruikersbeheer - Gebruikersregistratie profiel

Deze uitbreiding laat toe aan de bezoekers van het e-loket hun eigen account kunnen aanmaken. Bijvoorbeeld voor e-loket bezoekers, intranet,...

Lees het helpdeskartikel
Gebruikersbeheer - gebruikersregistratie profiel - uitbreiding met meerdere registratieformulierenMet deze module laten we toe om verschillende gebruikersregistratieformulieren aan te maken. Elk formulier heeft een eigen unieke url, eigen formuliervelden en laat toe om hieraan automatisch rollen toe te kennen aan registraties. Dit wordt vaak gebruikt als veel verschillende bezoekers een verschillende profiel moeten aanmaken waarbij meer informatie nodig is dan enkel gebruikersnaam en paswoord. Bijvoorbeeld studenten, externe zorgverleners,...
Lees het helpdeskartikel
Gebruikersbeheer - Nieuws en event manager - Dashboard
"Uitbreiding op het standaard "Gebruikersbeheer" waarmee we gebruikers de rol ""nieuws- en eventsmanager"" kunnen toegewezen krijgen.

Deze gebruikers kunnen alleen nieuwsberichten en events aanmaken en bewerken. Ze kunnen niet publiceren.


Lees het helpdeskartikel
Gebruikersbeheer - Uitbreiding gebruikersregistratie met RIZIV velden
Specifiek voor de zorgsector hebben we de mogelijkheid om gebruikers tijdens hun registratie te vragen naar hun RIZIV-nummer.
Lees het helpdeskartikel
Gepubliceerde pagina's - Email notificatieDeze module zorgt ervoor dat gebruikers een update ontvangen van onlangs gepubliceerde pagina's indien ze aangegeven hebben dat ze notificaties via email willen ontvangen. 
Lees het helpdeskartikel

Grafieken

Met onze "grafieken" module kan je dynamische grafieken aan jullie website toevoegen. Hierdoor kan je complexe informatie op een visueel aantrekkelijke manier weergeven.


Lees het helpdeskartikel 

Inhoudsopgave

Met deze module bieden we de mogelijkheid om een inhoudstafel toe te voegen aan de website. Via de inhoudstafel kan de bezoeker doorklikken naar volgende hoofdstukken. https://www.lesgevenvoorenoverduurzaamheid.be/


Lees het helpdeskartikel 
In page navigatieMet deze module bieden we op desktop een navigatiecomponent aan met ankerlinks op basis van de eerste H2 binnen elke sectie van die pagina. Met dit component is het mogelijk om te navigeren binnen lange pagina's. Het component kan links of rechts geplaatst worden.
Lees het helpdeskartikel
IPDC - Koppeling met CEVI LPDC
Uitbreiding op onze module "IPDC product- en dienstenpagina" door koppeling met de LPDC toepassing van CEVI. Onze koppeling importeert producten automatisch vanuit de Cevi LPDC naar de website. Aanpassingen in LPDC worden automatisch overgenomen in de website via een nachtelijke synchronisatie.

In de website is het vervolgens mogelijk om productpagina's uit te breiden door het toevoegen van metadata, een hyperlink te plaatsen naar de mid-office toepassing, koppeling met organisaties, ...
Contacteer je projectmanager
IPDC - Koppeling met iGen LPDC
Uitbreiding op onze module "IPDC product- en dienstenpagina" door koppeling met de iGen PDC toepassing. De koppeling importeert producten automatisch vanuit iGen naar de website. Aanpassingen in de iGen PDC worden automatisch overgenomen in de website.

In de website is het vervolgens mogelijk om productpagina's "te verrijken" door het toevoegen van metadata, een hyperlink te plaatsen naar de mid-office toepassing, koppeling met organisaties, ...
Contacteer je projectmanager
IPDC - Koppeling met IPDC Vlaanderen
Uitbreiding op onze module "IPDC Product- en dienstenpagina" door koppeling met de originele IPDC-catalogus van de Vlaamse overheid. De koppeling importeert jullie producten in de back-end, waar je vervolgens een keuze kan maken welke producten je in jullie website willen opnemen. Bij wijziging van een product in de IPDC-catalogues, krijgt de verantwoordelijke van de productpagina een notificatie en kan veld per veld kiezen of de aanpassing overgenomen moet worden.

In de website is het vervolgens mogelijk om productpagina's "te verrijken" door het toevoegen van metadata, een hyperlink te plaatsen naar de mid-office toepassing, koppeling met organisaties, ...
Lees het helpdeskartikel
IPDC - Koppeling met IPDC Vlaanderen V3
Uitbreiding op onze module "IPDC Product- en dienstenpagina" door koppeling met de originele IPDC-catalogus van de Vlaamse overheid. De koppeling importeert jullie producten in de back-end, waar je vervolgens een keuze kan maken welke producten je in jullie website willen opnemen. Bij wijziging van een product in de IPDC-catalogues, krijgt de verantwoordelijke van de productpagina een notificatie en kan veld per veld kiezen of de aanpassing overgenomen moet worden. In de website is het vervolgens mogelijk om productpagina's "te verrijken" door het toevoegen van metadata, een hyperlink te plaatsen naar de mid-office toepassing, koppeling met organisaties, ...
Lees het helpdeskartikel
IPDC - Koppeling met Microsoft Dynamics
Uitbreiding op onze module "IPDC Product- en dienstenpagina" door koppeling met Microsoft Dynamics CRM. De koppeling importeert producten automatisch vanuit Microsoft Dynamics CRM naar de website. De aanpassingen worden automatisch overgenomen in de website op basis van een nachtelijke synchronisatie.

In de website is het vervolgens mogelijk om productpagina's "te verrijken" door het toevoegen van metadata, een hyperlink te plaatsen naar de mid-office toepassing, koppeling met organisaties, ...
Contacteer je projectmanager

IPDC (Interbestuurlijke Producten en Diensten Catalogus) product- en dienstenpagina

Met de "IPDC Productpagina" module bieden we een "contenttype productpagina". Met onze productpagina zorgen we voor een uniforme opbouw van alle producten en diensten van een lokaal en provinciaal bestuur. Naast de gestructureerde velden zijn er knoppen om te linken naar bijvoorbeeld de digitale aanvraag, de mid-office toepassing of online afspraken.

Een productpagina bevat onder meer volgende velden: product titel, hyperlink, introductie, doelgroep, voorwaarden, procedure, wat heb je nodig, bedrag, uitzonderingen, documenten, wet- en regelgeving, verantwoordelijke dienst/organisatie, afbeelding en verschillende call-to-action mogelijkheden.

Deze module kan gecombineerd worden met de module "Organisatiefiche" voor de weergave van contactgegevens en "Openingsuren" op de productpagina. Daarnaast kunnen productpagina's ook automatisch ingevuld worden via een van onze koppelingen.

Productpagina's kunnen een koppeling maken met bijvoorbeeld IPDC Vlaanderen, CRM systemen, mid-office toepassingen en de inhoud automatisch overnemen.


Lees het helpdeskartikel 

Kalender met evenement

Met onze "Kalender" module bieden we een contenttype event aan en de kalenderweergave. Met het contenttype "Evenement" maken jullie eenvoudig evenementen aan. Deze evenementen kan je vervolgens in een kalender plaatsen op een pagina in een overzicht per maand, week of als een lijst.
Evenementen kunnen door de bezoeker als .ical gedownload worden en toegevoegd aan een privé-agenda.

Een evenement bevat onder meer volgende velden: titel, startdatum en startuur, einddatum en einduur, afbeelding, inhoud, type evenement, adres met weergave op kaart, routebeschrijving, organisator, telefoonnummer, e-mail, url.

Deze module wordt vaak gekoppeld met "Organisatiefiche".


Lees het helpdeskartikel 
Kennisdatabank document
Met deze module bieden we een "contenttype kennisbank document". Met dit contenttype zorgen we voor een uniforme opbouw.

Een kennisbank pagina bevat onder meer volgende velden: titel, auteur, publicatiedatum, doelgroep, document type, downloads en beschrijving.

Dit wordt gebruikt voor de website www.expoo.be
Lees het helpdeskartikel
Kennisdatabank product

Voeg kennisdatabank producten toe op jouw website. Combineer met de geavanceerde zoekfunctie om te filteren op deze producten.

Lees het helpdeskartikel

Leerinhoud

Deze module voorziet in een paginatype die de redacteur de mogelijkheid geeft om lesmateriaal op een georganiseerde manier weer te geven. 

Deze module voorziet in een paginatype "Leerinhoud" die de redacteur de mogelijkheid heeft om lesmateriaal op een georganiseerde manier weer te geven.


Een leerinhoud pagina bevat onder meer volgende velden: titel, titel hoofdstuk 2, ondertitel h3, ondertitel h4, ondertitel h5, afbeelding, leerinhoud video met bestand en beschrijving, leerinhoud tekst met bestand en beschrijving, media items, oefeningen.

Een voorbeeld is
https://www.lesgevenvoorenoverduurzaamheid.be/

Lees het helpdeskartikel 

Linkchecker

Met deze module bezorgen we in het redactieteam in het dashboard een overzicht van pagina's die een 404-melding vertonen.


Lees het helpdeskartikel 

MailChimp koppeling

Met deze koppeling is er een laagdrempelige manier om een inschrijvingsveld te koppelen aan een nieuwsbrieflijst in Mailchimp. Zodra de bezoeker zich inschrijft zal die een controle e-mail ontvangen om zich definitief in te schrijven. De applicatie Mailchimp is gratis tot 2000 emailadressen en 10.000 emails per maand. De licentiekost voor een hoger aantal is niet inbegrepen.


Lees het helpdeskartikel 

Mediatheek - Koppeling met Mediahaven databank

Deze koppeling zal de mediatheek van jullie website koppelen aan jullie Mediahaven beeldenbank. Hierdoor kan het redactieteam op een vlotte manier afbeeldingen toevoegen aan de mediatheek van het CMS. Van uit de mediatheek zijn de afbeeldingen beschikbaar voor het volledige redactieteam.


Lees het helpdeskartikel 
Mediatheek - Koppeling met Pexels
Deze koppeling zal de mediatheek van jullie website koppelen aan Pexels. Pexels is een gratis databank met rechtenvrije afbeeldingen. Hierdoor beschikt het redactieteam over een ruime waaier aan rechtenvrije foto's. Het aantal zoekokpdrachten per maand is afhankelijk van het gratis aanbod van Pexels. Momenteel zijn dit 20.000 zoekopdrachten per maand.
Lees het helpdeskartikel

Meertaligheid

Met deze module zorgen we ervoor dat jullie website meertalig kan zijn. Hierdoor kan de bezoeker op basis van een taalswitch vlot schakelen tussen verschillende taalversies. Momenteel ondersteunen we alle 24 officiële Europese talen. Er kan vrij gekozen worden of alle pagina's of slechts een gedeelte vertaald is.


Lees het helpdeskartikel
Meldingen op kaart
Met deze uitbreiding op onze webformulier module zorgen we ervoor dat een bezoeker een paginatype "melding" waarmee de bezoeker een melding kan doen op basis van een kaart. Hierdoor kan de bezoeker zelf de exacte locatie van zijn melding op de kaart markeren.

De ingezonden melding verschijnt automatisch op een kaart. Het redactieteam ontvangt een notificatie wanneer er een nieuwe melding wordt geplaatst. Op basis van de interne verwerking krijgen meldingen vervolgens verschillende statussen (nieuw, in behandeling, opgelost).
Deze module wordt vaak gebruikt om meldingen van sluikstorten te registreren.

Deze module kan ook gecombineerd worden met de "eID module" om meldingsformulieren af te schermen.
Lees het helpdeskartikel

Mijn Burgerprofiel

Met deze mogelijkheid zorgen we ervoor dat zowel de eenvoudige als de complexe Mijn Burgerprofiel header in jullie website kan opgenomen worden.
Wat er beschikbaar is in Mijn Burgerprofiel zelf, hangt af van de Vlaamse overheid.
Het gebruik is gratis. De aanvraag bij Mijn Burgerprofiel moet gebeuren door het lokaal bestuur.

Lees het helpdeskartikel 

Navigatie - Sticky navigation

Hiermee wordt de navigatiebalk altijd bovenaan het scherm getoond, ook wanneer de bezoeker naar beneden scrollt.

Contacteer je projectmanager

Nieuws

Met deze module bieden we een contenttype "nieuwsbericht". Hiermee kunnen jullie nieuwsberichten op een gestructureerde manier in de website opnemen.

De nieuwsberichten bestaan als individuele pagina's maar kan je ook op verschillende manieren in overzichten weergeven op de website. De visualisatie kunnen gaan van caroussel, openvouwbare items, in de kijker spotlight tot een weergave met korte en middellange of lange teksten.
Net zoals bij andere contenttypes kunnen nieuwsberichten een publicatiedatum en -uur in de toekomst krijgen om online te gaan en een depublicatiedatum en -uur om offline te gaan.

Ook algemene woordenlijst en vrije trefwoorden kan je toepassen op nieuwsberichten. Nieuwsberichten kunnen opgenomen worden in overzichten, lijsten, zoekpagina's met filters, enzovoort om op pagina's rond een specifiek thema enkel de relevantie nieuwsberichten weer te geven.

Een nieuwsbericht bevat onder meer volgende velden: afbeelding, titel, datum, inhoud.

Deze module kan je combineren met "tags tonen op frontend".

Lees het helpdeskartikel 

Nieuws - koppeling met Storychief

Met deze module maken we de koppeling tussen Storychief en het Paddle CMS. Op basis van de informatie in Storychief worden nieuwsberichten in jullie website automatisch opgemaakt.

Een aparte licentie met Storychief is hiervoor nodig.
Lees het helpdeskartikel 

Notulenbeheer 

Met de module "Notulenbeheer" stellen we een contenttype "notule" beschikbaar. Met dit contenttype laten we het redactieteam toe om gestructureerde notulen te maken.


Een notule bevat onder meer volgende velden: nummer, titel, status, type, inhoud, afbeelding, datum besluit, datum publicatie, geldigheid, locatie, organisatie, brondocument, bijkomende documenten, link naar broadcast bestanden zoals bijvoorbeeld de geluidsopname, voorzitter, secretaris, datum zitting, agendapunten, aanwezigen.

Onze module voldoet aan Maturiteitsniveau 1. Er is geen koppeling met LBLOD.

Lees het helpdeskartikel 

Notulenbeheer - Uitbreiding - Koppeling LBLOD

Uitbreiding van onze module "notulen beheer" door koppeling met de LBLOD toepassing van Agentschap Binnenlands Bestuur.

Dankzij deze koppeling worden de notulen, agenda's en verslagen uit de LBLOD toepassing van de Vlaamse overheid opgehaald en in de website weergegeven in de look&feel van de website.

Jullie notulen kunnen op twee manieren in deze LBLOD toepassing terecht komen.
- door gebruik te maken van de (gratis) toepassing Gelinkt Notuleren van de Vlaamse overheid.
- door gebruik te maken van een externe toepassing waar jullie je notulen in opmaken en die ze vervolgens ter beschikking steld van LBLOD/Vlaanderen.

Contacteer je projectmanager
Notulen beheer - Notulen on the fly aanmaken
Met deze module bieden we een endpoint waarbij een externe partij (notuleringstoepassing) een aangemaakte notule kan doorsturen naar de api waardoor automatisch een notule aangemaakt wordt in het CMS.
Hiervoor is de module "Notulen beheer" nodig.
Contacteer je projectmanager

Onderzoeker

Met deze module stellen we een contenttype "onderzoeker" beschikbaar. Dit contenttype is geschikt voor de leerinstanties, universiteiten of, onderzoekswebsites. Het geeft op een gestructureerde manier informatie over een onderzoeker.

De algemene woordenlijst en vrije trefwoorden kunnen toegepast worden. Onderzoekers kan je opnemen in overzichten, lijsten, zoekpagina's met filters, ...
De module bevat onder meer volgende velden: voornaam, naam, positie, e-mail, telefoonnummer, afbeelding, hover afbeelding, Linkedin, CRIS, link voor projecten, link voor publicaties, extra links, campus, kantoor, organisatie.

Lees het helpdeskartikel 
OnzeStadApp - Nieuwsberichten
De StadsApp laat toe om nieuwsberichten in te laden op basis van onze "outgoing rss module".
Lees het helpdeskartikel

OnzeStadApp - Openingsuren en contactgegevens

De module maakt een JSON-pagina beschikbaar met informatie over het contact en de openingsuren. De pagina kan vervolgens opgehaald worden door de Onze StadApp applicatie.

Nieuwsberichten moeten apart via de RSS module verlopen.

Lees het helpdeskartikel 

Openingsuren

Met deze module tonen we je bezoekers de openingsuren van een dienst of organisatie. Openingsuren kunnen op verschillende manieren weergegeven worden: “Nu open - Gesloten - Sluit binnenkort en Opent binnenkort”. Het is mogelijk om sluitingsdagen of aangepaste openingsuren vooraf in te stellen.

Openingsuren zijn in centraal beheer voor hergebruik en zo op elke pagina identiek zijn.
Lees het helpdeskartikel 

Organisatie, afdeling of dienst

Met onze module "Organisatie, afdeling of dienst" bieden we een contenttype "organisatie-, afdeling of dienstenfiche". Hiermee kunnen jullie organisaties, afdelingen of diensten op een gestructureerde manier in de website opnemen. Het centrale beheer minimaliseert de kans op fouten en zorgt er voor dat aanpassingen centraal wijzigen.

Een organisatiefiche bevat onder meer volgende velden: titel, e-mail, telefoon, fax, btw-nummer, gebouw, adres, openingsurenset, manager of contactpersoon, bovenliggende entiteit, hyperlink, website, social media links, inhoud en afbeelding. Ook algemene woordenlijst en vrije trefwoorden kunnen toegepast worden.

Organisties kunnen opgenomen worden in overzichten, lijsten, zoekpagina's met filters.
Deze module kan ook gecombineerd worden met "Openinguren", "Contactpersoon", "Organogram".
Lees het helpdeskartikel 

Organisatie, afdeling of dienst - Importeren via .csv

Uitbreiding van onze module "Organisatie, afdeling of dienst" waarmee we de mogelijkheid bieden om de gegevens op je website te importeren via .csv.

Lees het helpdeskartikel 

Organogram

Met onze module "Organogram" geven we het organogram van een organisatie eenvoudig weer in een pane/blok. Er is in de weergave de mogelijkheid om te kiezen tussen het organogram met de teamleden van één organisatie, afdeling of dienst of de weergave waarbij ook de onderliggende organisaties, afdelingen of diensten getoond worden. Het organogram zal zich aanpassen bij wijzigingen aan de respectievelijke organisatiefiche of contactpersonen.

De werking is gebaseerd op de modules "Contactpersoon" en "Organisatie, afdeling of dienst".

Lees het helpdeskartikel 
Pane collection
Met deze module zorgen we ervoor dat je meerdere panes/blokken in één collectie kan groeperen en beheren. Zo'n pane collectie kan vervolgens op een pagina geplaatst worden. Wijzigingen aan een pane collectie hoeven slechts één keer doorgevoerd worden in de centrale pane en niet pagina per pagina.
Lees het helpdeskartikel
Parallax-effectMet deze nieuwe module kun je een parallax-effect toevoegen aan een achtergrondafbeelding van een sectie. De achtergrondafbeelding en de tekst bewegen hierdoor afzonderlijk van elkaar.Contacteer je projectmanager
Password Generator - veilige wachtwoordenMet deze module zorgen we ervoor dat de voorwaarden waaraan een paswoord moet voldoen kan verplicht worden. Volgende zaken zijn instelbaar: het aantal karakters, het aantal kleine of grote letters, het verplicht gebruik van nummers, het verplicht gebruik van speciale tekens.Lees het helpdeskartikel
Password Policy - Multi Factor Authentication via Google Authenticator
Met deze module zorgen we ervoor dat de standaard inlogbeveiliging op basis van gebruikersnaam en paswoord uitgebreid wordt met een two-factor-authentication op basis van de Google Authenticator.
Lees het helpdeskartikel

Poll

Met onze "Poll" module zorgen we ervoor dat het redactieteam op een pagina een poll pane/blok kan toevoegen. In zo'n poll kan een vraag gesteld worden en verschillende keuzemogelijkheden aangeboden. Op basis van de ingezonden reacties, krijgen bezoekers ook meteen het aantal stemmen te zien.
Het is instelbaar of het beantwoorden van de poll anoniem is en/of bezoekers hun antwoord kunnen annuleren.

Lees het helpdeskartikel 

Pop-up

Met onze "Pop-up" module bieden we de mogelijkheid om een pop-up te laten verschijnen als de bezoeker de pagina voor het eerst bezoekt. Op basis van cookies komt de pop-up enkel tevoorschijn wanneer een bezoeker de website nog niet heeft bezocht. 

Een pop-up geeft het redactieteam de mogelijkheid om dringende informatie op een efficiënte manier over te brengen naar elke bezoeker. De pop-up kan bestaan uit tekst, beeld en eventueel een knop die linkt naar een specifieke pagina en zal steeds getoond worden "boven" elke pagina van jullie website. Ook de vertraging kan ingesteld worden.

Lees het helpdeskartikel 

Prikbord met zoekertjes

Met onze "Prikbord" module bieden we een contenttype zoekertje en een prikbord waarop je zoekertjes kan tonen. Het redactieteam kan bepalen wie nieuwe zoekertjes kan aanmaken (enkel redacteurs, geauthenticeerde gebruikers, anonieme gebruikers of specifieke gebruikersrollen). Daarnaast kunnen jullie ook bepalen of nieuwe zoekertjes eerst goedkeuring moeten krijgen van het redactieteam of niet.

Lees het helpdeskartikel 

Projectfiche

Met onze "Project" module bieden we een contenttype projectpagina. Het laat het redactieteam toe om gestructureerd projectpagina's aan te maken.

Een projectpagina bevat onder meer volgende velden: naam van het project, subtitel, beschrijving van de locatie, 4 custom velden waarvan de titel centraal kan ingesteld worden, afbeelding, foto album, beschrijving van het project, contactpersoon, adres met weergave op kaart.

Ook algemene woordenlijst en vrije trefwoorden kunnen toegepast worden. Projectpagina's kunnen opgenomen worden in overzichten, lijsten, zoekpagina's met filters, ...

Lees het helpdeskartikel 
Publicatie - Algemene publicatieMet onze "Algemene publicatie" module bieden we een contenttype algemene publicatie.

Een algemene publicatie bevat onder meer volgende velden: titel, inleiding, omschrijving, afbeelding, downloads, publicatiedatum, publicatietype.
Ook algemene woordenlijst en vrije trefwoorden kunnen toegepast worden. Algemene publicaties kunnen opgenomen worden in overzichten, lijsten, zoekpagina's met filters, ...
Lees het helpdeskartikel
Publicatie - Wetenschappelijke publicatie
Met onze module "Wetenschappelijke publicatie" bieden we een specifiek contenttype wetenschappelijk publicatie.
Een wetenschappelijk publicatie bevat onder meer volgende velden: titel, inhoud met samenvatting, afbeelding.

Maar ook verschillende velden die in een citaat worden weergegeven, zoals publicatietype, auteurs, mesh terms, publicatiejaar, rapportnummer, uitgever, URL, legal depot nummer, taal en er kan ook een RIS export gekoppeld worden en een peer review meegegeven. Hiermee kunnen wetenschappelijk publicaties als pagina weergegeven worden op de website en op een zoekpagina met filters.

Ook algemene woordenlijst en vrije trefwoorden kunnen toegepast worden. Wetenschappelijke publicaties kunnen opgenomen worden in overzichten, lijsten, zoekpagina's met filters, ... Je kan een voorbeeld bekijken op kce.fgov.be
Lees het helpdeskartikel
Quiz module
Met de "Quiz" module zorgen we ervoor dat interactieve quizen op de website kunnen geplaatst worden. Elke vraag heeft één juist en verschillende foute antwoorden. De bezoeker krijgt na het doorlopen van de quiz een overzicht van de juiste antwoorden en zijn score.
Lees het helpdeskartikel

Reactie

Met de module "Reactie" laten we bezoekers toe om reacties na te laten op pagina's en op deze manier discussies te organiseren. Het is instelbaar op welke contenttypes reactie toegelaten zijn. Het redactieteam kan vrij kiezen om de reacties te redigeren of om bezoekers hierover de volledige vrijheid te geven.

Lees het helpdeskartikel 

Redirect

Met deze module geven we het redactieteam de mogelijkheid om op een eenvoudige manier URL's van een pagina om te leiden naar meerdere beschikbare url's. Dit is beschikbaar voor zowel interne (binnen website) als externe links (buiten website).

Lees het helpdeskartikel 

Referentie

Met onze module "Referentie" bieden we een contenttype referentie om realisaties in de verf te zetten en gestructureerd weer te geven. Het redactieteam kan verschillende veldengroep een eigen titel geven en zo de structuur van het contenttype centraal beheren.

Een referentie bevat onder meer volgende velden: titel, subtitel, knoppen met linktekst en hyperlink, citaat, afbeelding, vrije veldengroepen met afbeelding en inhoud, call-to-action met link.

Ook algemene woordenlijst en vrije trefwoorden kunnen toegepast worden. Referenties kunnen opgenomen worden in overzichten, lijsten, zoekpagina's met filters, ...

Lees het helpdeskartikel
RestaurantmenuMet onze module "Restaurantmenu" tonen we voor zorginstellingen en scholen een overzicht van de maaltijden die het restaurant aanbiedt. Voor elke menu kan de relevante start- en einddatum meegegeven worden.
Elke maaltijd kan een eigen label meekrijgen (bijvoorbeeld vegetarisch menu) en bevat onder meer volgende velden: voorgerecht, soep, hoofdgerecht, dessert.
Ook kan het redactieteam voor elke dag meerdere maaltijden invoeren.
Het is de ideale manier om het restaurantmenu op een mooie en gestructureerde manier weer te geven.
Lees het helpdeskartikel

RSS Incoming

Met deze module bieden we het redactieteam de mogelijkheid om RSS in jullie website in te laden.

Lees het helpdeskartikel 

RSS Outgoing

Met deze module bieden we het redactieteam de mogelijkheid om pagina's uit de website automatisch door te sturen op basis van RSS-feed. Het redactieteam kan voor elke RSS-feed bepalen welke contenttypes er worden meegezonden en dit koppelen aan tags uit de algemene woordenlijst of de vrije trefwoorden. Ook afbeeldingen kunnen meegezonden worden in een specifieke ratio.

Deze module wordt vaak gebruikt om nieuwsberichten met een specifieke tag door te sturen naar e-mailingtoepassingen.
Lees het helpdeskartikel
Social media - Deelknoppen (sharing)
Met onze "Social sharing" module laten we bezoekers toe om pagina's uit jullie website op een eenvoudige manier te delen met hun persoonlijke sociale netwerken. Daarnaast voorziet deze module ook de mogelijkheid om een pagina te printen en/of via e-mail te verzenden.
Lees het helpdeskartikel

Sociale media - Instagram feed

Met deze module geven we jullie Instagram afbeeldingen op een mooie manier op jullie website weer.

Lees het helpdeskartikel 

Social media - Volgknoppen (follow)

Met onze "Social identities" tonen we de sociale media waar jullie op actief zijn, aan de hand van iconen op jullie website. Hierdoor kunnen bezoekers op de iconen klikken en meteen doorgestuurd worden naar het respectievelijke social media kanaal. Het redactieteam kan zelf bepalen op welk paginatype de iconen getoond worden.

Lees het helpdeskartikel 

Sorteergids 

Met onze "Sorteergids" module bieden we het contenttype afvalfractie. Hiermee tonen we de bezoekers waar en hoe ze afvalsoorten kunnen sorteren.

Het contenttype afvalfractie bevat onder meer volgende velden: titel, afvalfractie url, waar brengen, extra informatie en tips, synoniemen.
Ook de algemene woordenlijst en vrije trefwoorden kunnen toegepast worden. Afvalfracties kunnen opgenomen worden in overzichten, lijsten, zoekpagina's met filters, ... en zo een sorteergids vormen.

De module biedt ook de mogelijkheid om aan de hand van een .csv bestand afvalfracties op te laden.

Lees het helpdeskartikel 

Stratenplan met POI's

Met onze "Stratenplan" module tonen we jullie stratenplan en markeren we de grenzen op basis van postcodes. De kaart is gebaseerd op Open Street Maps.
Vervolgens is het voor het redactieteam mogelijk om zelf POI pagina's (nuttige punten) en routes toe aan deze kaart te te voegen. Bijvoorbeeld glasbollen, bushaltes, ...
Deze module kan beperkt filteren maar is niet geschikt om te koppelen aan geavanceerde zoekfunctie met filters.

Lees het helpdeskartikel 

Stratenplan met POI's - Koppeling met GIPOD

Uitbreiding op onze module "Stratenplan" waarbij we GIPOD koppelen aan het stratenplan om wegenwerken en omleidingen te tonen.

Lees het helpdeskartikel 

Studierichting 

Met onze module "Studierichting" bieden we een contenttype studierichting.
Een pagina studierichting bevat onder meer volgende velden: titel, inhoud met samenvatting, afbeelding, aantal uur per week, inhoud, url, toelatingsvoorwaarden, wat kan ik worden, duur van de opleiding, links, extra informatie.


Ook de algemene woordenlijst en vrije trefwoorden zijn toepasbaar. Studierichtingen kunnen opgenomen worden in overzichten, lijsten, zoekpagina's met filters, ...
Studierichting is gebruikt op de website https://www.duaalleren.vlaanderen

Lees het helpdeskartikel 

Tags tonen op front-end

Deze module zorgt voor extra visuele uitwerking van tags door deze op de frontend van jullie website te tonen.

Het redactieteam kan vrij tags toevoegen.
Deze module kan gecombineerd worden met alle contenttypes.
Lees het helpdeskartikel
Template

Met de template module zorgen we ervoor dat de webadmin templates kan aanmaken en centraal beschikbaar stellen voor alle users. Hierdoor hoeven extra blokken hebben, niet telkens opnieuw opgebouwd te worden. Aanpassingen aan de template worden niet toegepast op alle pagina’s met die template.

Lees het helpdeskartikel

Testimonial

Met onze module "Testimonial" bieden we een contenttype testimonial om getuigenissen op jullie website gestructureerd weer te geven. Een getuigenins bevat onder meer volgende velden: titel, introductie, inhoud, afbeelding.
Ook de algemene woordenlijst en vrije trefwoorden kunnen toegepast worden. Referenties kunnen opgenomen worden in overzichten, lijsten, zoekpagina's met filters, ...
Deze module kan gecombineerd worden met "Tags tonen op front-end"

Lees het helpdeskartikel

Timestamp

Met onze "Timestamp" module kan er een “laatst gewijzigd op” datum toevoegen aan pagina’s. Er kan gekozen worden om de timestamp te tonen op alle contenttypes of enkel op specifieke contenttypes.

Lees het helpdeskartikel

Toon op kaart - Open Street Map

Met onze "Toon op kaart" module tonen we geopunten op een kaart (gebaseerd op Open Street Maps)
Daarnaast kan deze module gekoppeld worden met de geavanceerde zoekfunctie. Hierdoor kunnen pagina's die voorzien zijn van een adres of locatie, bijvoorbeeld organisaties, afdelingen, diensten, bedrijvengids of de verenigingengids op kaart weergegeven en filteren.
Deze module kan in combinatie met oa. de functionaliteiten "Organisatie, afdeling, dienst", "Bedrijven, verenigingen, horeca".

Lees het helpdeskartikel 
Uploaden door externen - Fotoalbum en downloadlijsten
Met deze module zorgen we ervoor dat bezoekers (zonder tussenkomst van het redactieteam) zelf foto's in een fotoalbum kunnen toevoegen of bestanden in een downloadlijst kunnen uploaden.

Wie toegang heeft, krijgt een knop "uploaden" te zien en kan zo afbeeldingen of documenten uploaden. De afbeeldingen of bestanden komen ook in de mediatheek.
Bijna altijd is deze module gecombineerd met "Afgeschermde inhoud" zodat de bezoekers een account moeten hebben.
Lees het helpdeskartikel 

Vacature

Met onze "Vacature" module bieden we een contenttype vacature. Een vacature bevat onder meer volgende velden: titel, interne naam, inhoud met samenvatting, categorieën, sectoren, ik zoek een job in, ik zoek een functie als, rubrieken, hyperlink voor sollicitatie.

Ook de algemene woordenlijst en vrije trefwoorden kunnen toegepast worden. Referenties kunnen opgenomen worden in overzichten, lijsten, zoekpagina's met filters, ...

Lees het helpdeskartikel 

Vacature - Koppeling met CV Warehouse

Dit is een uitbreiding op de "vacature" module om deze te koppelen met het programma CV Warehouse en hierdoor automatisch de vacatures uit CV Warehouse in te laden.

Contacteer je projectmanager
Vacature - Koppeling met Carerix

Dit is een uitbreiding van de ‘Vacature’ module om deze te koppelen met de API van Carerix. Via deze koppeling worden de vacatures uit Carerix automatisch ingeladen en aangepast op de website.

Contacteer je projectmanager
Vacature - Koppeling met AFASDit is een uitbreiding van de ‘Vacature’ module om deze te koppelen met de API van AFAS. Via deze koppeling worden de vacatures automatisch ingeladen en aangepast op de website.
Contacteer je projectmanager
Vacature - Koppeling met HR TechnologiesDit is een uitbreiding van de ‘Vacature’ module om deze te koppelen met de HR Technologies XML export. Via deze koppeling worden de vacatures uit de geëxporteerde XML automatisch ingeladen en aangepast op de website. Vereist: Vacature
Contacteer je projectmanager
Vertaalbare labelsHiermee kan een set van labels vertaald worden en geëxporteerd via API.
Lees het helpdeskartikel
WapenschildMet deze module kan je een contenttype heraldiek aanmaken met informatie over het wapenschild.
Lees het helpdeskartikel

Webformulier

Met onze "Webformulier" module kan het redactieteam onbeperkt webformulieren maken. Webformulieren kunnen op veel verschillende manieren gebruikt worden en bieden ruime mogelijkheden. Doordat er kan gekozen worden uit vooraf gedefinieerde velden is onze module gebruiksvriendelijk. De module is zeer intuïtief doordat velden kunnen verplaatst worden via drag & drop. 

Er kan ook met voorwaarden gewerkt worden.

Per formulier zijn verschillende specifieke instellingen mogelijk. Zo kunnen bezoekers een bevestigingsmail ontvangen of de ingevulde gegevels als .pdf bestand ontvangen.

Inzendingen van webformulieren kan je intern naar één of meerdere e-mailadressen laten verzenden. Alle inzendingen kan het redactieteam raadplegen en downloaden in de backend van het Paddle CMS Platform. De module biedt ook daarnaast uitbreidingen.
Lees het helpdeskartikel

Webformulier - Aangepaste layout

Uitbreiding op onze module "Webformulier" waarmee je de layout (logo, kleur en meer) van verzonden e-mails verder kan aanpassen.

Lees het helpdeskartikel

Webformulier - Afschermen voor rollen

Uitbreiding op onze module "Webformulier" waarmee inzendingen van webformulieren worden afgeschermd en enkel beschikbaar zijn aan redactieleden die een specifieke rol hebben.

Lees het helpdeskartikel

Webformulier - Afschermen voor specifieke gebruikers

Uitbreiding op onze module "Webformulier" om inzendingen van webformulieren af te schermen en enkel beschikbaar zijn voor één of meerdere specifieke gebruikers.

Lees het helpdeskartikel

Webformulier - API compatibele inzendingen

Uitbreiding op onze module "Webformulier" waarmee we inzendingen van webformulieren beschikbaar stellen via een API zodat een andere toepassing deze kan ophalen.

Lees het helpdeskartikel 

Webformulier - Automatisch aanvullen

Deze uitbreiding geeft meer gebruiksgemak aan een ingelogde bezoeker. Bij het invullen van een webformulier zulllen bepaalde velden automatisch worden aangevuld op basis van het redacteursprofiel.

Zo zullen naamvelden, e-mailvelden automatisch worden aangevuld. Dit geeft de redacteur een groter gebruiksgemak, waardoor hij sneller en efficiënter kan werken.

Lees het helpdeskartikel

Webformulier - Betalingen via Mollie

Met deze uitbreiding op onze webformulier module zorgen we ervoor dat "betalingen" in een webformulier mogelijk zijn door een koppeling met "Mollie" betalingsprovider.
Dit kan ook gebruikt worden voor gratis brochures waarbij de inzender wel de flow doorloopt voor het verzenden van brochures.
Betalingstransacties kunnen kosten met zich meebrengen. Een eigen overeenkomst met Mollie is hiervoor nodig.

Lees het helpdeskartikel
Webformulier - Inzending API - Dynamische handlerMet deze module, laten we toe om een dynamische handler aan een webformulier toe te voegen. De handler laat toe om een endpoint url in te geven, het aantal items te bepalen en om de mapping te bepalen in de JSON file.
Contacteer jouw projectmanager
Webformulier - eID en itsme
Uitbreiding op onze module "Webformulier" waarmee we jullie webformulieren afschermen met eID of itsme. Na configuratie is dit per webformulier vrij instelbaar.
Het is mogelijk om voornaam, naam en rijksregisternummer automatisch in te vullen.
Lees het helpdeskartikel
Webformulier - end-to-end encryptie

Met deze module bieden we extra beveiliging aan https door middel van end-to-end encryptie voor formulierinzendingen. Dit is een aanvullende beveiligingsmethode die inzendingen beschermt, zodat alleen de afzender en ontvanger de inhoud van de inzending kunnen lezen.

Contacteer jouw projectmanager
Webformulier - GDPR - Persoonsgegevens automatisch verwijderen
Uitbreiding op onze module "Webformulier" waarmee we ervoor zorgen dat de inzendingen in jullie webformulieren niet langer dan nodig bewaard worden. Belangrijk in kader van de GDPR-wetgeving. Je kan per formulier instellen na welke tijdspanne inzendingen verwijderd moeten worden.
Lees het helpdeskartikel
Webformulier - Inzendingen verzenden als .xml
Uitbreiding op onze module "Webformulier" waarmee we .xml bestand met informatie van velden meesturen met verzonden mails.
Lees het helpdeskartikel
Webformulier - Koppeling met CRAB (Centraal Referentieadressenbestand)
Met onze "CRAB - Centraal ReferentieAdressenBestand" module, geven we in webformulieren de mogelijkheid om adressen automatisch aan te vullen op basis van de officiële adressen die beschikbaar zijn in CRAB. Hierdoor garanderen we dat de ingevoerde adressen correct zijn en bestaan.
Lees het helpdeskartikel
Webformulier - Koppeling met Ultimo
Uitbreiding op onze module "Webformulier" waarmee we meldingen vanuit je webformullieren automatisch doorsturen naar de Ultimo applicatie.
Lees het helpdeskartikel
Webformulier - Recaptcha
Uitbreiding op onze module "Webformulier" waarmee we publiek beschikbare webformulieren beveiligen tegen SPAM en andere ongewenste inzendingen. We gebruiken hiervoor de Google reCAPTCHA om ervoor te zorgen dat geen enkele bot de webformulieren zal invullen en zo SPAM zal veroorzaken.
Lees het helpdeskartikel
Webformulier - Reservaties en boekingen
Uitbreiding op onze module "Webformulier" waarmee bezoekers een tijdslot of meerdere tijdsloten kunnen reserveren in een agenda. Er kunnen e-mails worden verzonden zoals o.a. meteen na het verzenden van het formulier, wanneer de afspraak geaccepteerd is en een week op voorhand als herinnering.
Het tijdslot kan getoond worden in het overzicht met reservaties.
Lees het helpdeskartikel
Webformulier - Reservaties en boekingen - Boekingsmodule / Reservatie uitbreiding voor scholen
Uitbreiding op onze module "webformulier" waarmee we scholen de mogelijkheid geven om inschrijvingen toe te laten. Bijvoorbeeld voor de buitenschoolse kinderopvang.
Lees het helpdeskartikel

Webservice API

Met onze "Webservice API" module kunnen we contenttypes uit jullie website beschikbaar stellen voor andere toepassingen op basis van een JSON API.
Deze module kan bovendien gebruikt worden in kader van vertalingen waarbij je ook vertaalde JSON-bestanden kan opladen.

Lees het helpdeskartikel 
Wetgevingsdocumenten

Met deze module kunnen wetgevingsdocumenten toegevoegd worden aan de website en kunnen ze opgenomen worden in specifieke zoekpagina's. Hierbij is het mogelijk om gerichter te gaan zoeken en verder te filteren.

Contacteer je projectmanager

XML-sitemap

Met onze "XML sitemap" module generen we een sitemap.xml om een vlotte indexering van je website toe te laten.

Lees het helpdeskartikel 

Zoekfunctie

Met onze basis "Zoekfunctie" module plaatsen we een zoekpagina op jullie website. De zoekmachine zoekt op basis van de titel, de samenvatting, de inhoud van de pagina en eventuele tags die worden meegegeven aan de pagina.

Lees het helpdeskartikel 

Zoekfunctie - A tot Z filter

Uitbreiding op onze module "Zoekfunctie" waarbij we op basis van de titel van een pagina automatisch een A tot Z filter pagina genereren.

Lees het helpdeskartikel

Zoekfunctie - Geavanceerde zoek met filters

Uitbreiding op onze module "Zoekfunctie" waarbij we zoekpagina's met filters aanmaken (bol.com), gebaseerd op de woordenlijst. Hierdoor kan een bezoeker het aantal zoekresultaten stapsgewijs verminderen.

Lees het helpdeskartikel 

Zoekfunctie - Niet indexbare pagina's

Uitbreiding op onze module "Zoekfunctie" om bepaalde pagina's niet te indexeren en dus niet te tonen in zoekresultaten van zoekmachines.

Lees het helpdeskartikel

Zoekfunctie - Pagina's uitsluiten

Uitbreiding op onze module "Zoekfunctie" om bepaalde pagina's uit te sluiten van de interne zoekfunctie zonder de pagina's offline te halen.

Lees het helpdeskartikel

Zoekfunctie - Prioriteiten bepalen

Uitbreiding op onze module "Zoekfunctie" om aan bepaalde contenttypes prioriteit te geven in de zoekresultaten.

Contacteer je projectmanager

Zoekfunctie - Zoeken in .pdf bestanden

Uitbreiding op onze module "Zoekfunctie" om indexeerbare pdf-bestanden mee op te nemen in de zoekresultaten. Dit is per zoekpagina instelbaar.

Lees het helpdeskartikel

Zorgsector - Aandoening

Deze module is specifiek voor websites in de zorgsector. Met onze module "Aandoening" bieden we een contenttype.

Het contenttype aandoening bevat onder meer volgende velden: titel, korte beschrijving, klachten, onderzoek, behandeling, inhoud, link naar navigatie, verantwoordelijke dienst.

Ook algemene woordenlijst en vrije trefwoorden kunnen toegepast worden. Aandoeningen kunnen opgenomen worden in overzichten, lijsten, zoekpagina's met filters, ...
Lees het helpdeskartikel 

Zorgsector - Arts

Module specifiek voor websites in de zorgsector. Met onze module "Arts en raadpleging" bieden we een contenttype arts.
Het contenttype arts bevat onder meer volgende velden: aanspreking, voornaam, achternaam, functie, dienst, uniek ID, conventiestatus, specialisatie, talen, afbeelding, telefoonnummer, persoonlijk telefoonnummer, email, link naar online afspraken, link naar publicaties, link naar Pub-med.
Ook de raadplegingsmomenten kunnen ingegeven worden per uur en gekoppeld aan verschillende locaties, campussen, ... .
Ook algemene woordenlijst en vrije trefwoorden kunnen toegepast worden. Aandoeningen kunnen opgenomen worden in overzichten, lijsten, zoekpagina's met filters, ... .

Lees het helpdeskartikel 

Zorgsector - Arts Koppeling met Mongo DB
Uitbreiding om onze module "Arts en raadpleging" waarbij de gegevens automatisch ingeladen worden uit Mongo DB.
Contacteer je projectmanager

Zorgsector - Dienst of specialisme

Module specifiek voor websites in de zorgsector. Met onze module "Dienst" bieden we een contenttype dienst.

Het contenttype dienst bevat onder meer volgende velden: naam, beschrijving, extra naam, telefoonnummer, email, afspraakgegevens, link, telefoon, algemene telefoon, algemene email, algemene contactinformatie, link naar raadplegingen, afbeelding, tekst op afbeelding, link, locatie van de dienst, route, ingang.

Ook algemene woordenlijst en vrije trefwoorden kunnen toegepast worden. Aandoeningen kunnen opgenomen worden in overzichten, lijsten, zoekpagina's met filters, ...

Lees het helpdeskartikel 

Zorgsector - KostprijsberekeningstoolModule specifiek voor de zorgsector. Met onze module laten we de bezoeker toe om op basis van elke eenvoudige keuzes (ingreep, soort verzekering en keuze kampertype) een kostprijs van een ingreep te berekenen.

Achterliggend worden op basis van een .CSV bestand verschillende prijzen ingelezen in functie van specialisme, type ingreep, type verzekering, aantal ligdagen, type verblijf, type kamer.
Lees het helpdeskartikel

Zorgsector - Medewerker

Module specifiek voor websites in de zorgsector. Met onze module "Medewerker" bieden we een contenttype medewerker.
Het contenttype bevat onder meer volgende velden: titel, naam, voornaam, functie, dienst, telefoon, locatie, email, specialisaties, afbeelding, consultaties zoals bij arts.

Ook algemene woordenlijst en vrije trefwoorden kunnen toegepast worden. Aandoeningen kunnen opgenomen worden in overzichten, lijsten, zoekpagina's met filters, ...

Lees het helpdeskartikel 

Zorgsector - Medisch onderzoek

Module specifiek voor websites in de zorgsector. Met onze module "Medisch onderzoek" bieden we een contenttype medisch onderzoek.

Het contenttype bevat onder meer volgende velden: titel, algemene informatie, doel, voorbereiding, verloop, nazorg, aandachtspunten, resulaten, vragen, afbeelding, vrije paragraaf, verantwoordelijke dienst.

Ook algemene woordenlijst en vrije trefwoorden kunnen toegepast worden. Aandoeningen kunnen opgenomen worden in overzichten, lijsten, zoekpagina's met filters, ....

Lees het helpdeskartikel 


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren