1. Ga naar het overzicht van alle modules die werden geactiveerd op je website. Daarvoor ga je naar instellingen en Paddle CMS Platform om daarna te klikken op modules. Dit kan je zien afgebeeld hieronder. 

  1. Daarna krijg je een overzicht van alle modules geactiveerd voor je website. Zoek in deze lijst naar “Stratenplan” . Klik hier op.

  1. Wanneer je hierop klikt, kan je naar onderen scrollen om onderaan de pagina de instellingen van de module aan te passen. 

  1. Je kan de postcode van de module wijzigen. Je kan ook meerdere postcodes toevoegen aan de kaar door gebruik te maken van komma’s.

  1. Je kan kiezen voor specifieke iconen om op de map weer te geven als markers. 

  1. Wanneer je de instellingen hebt aangepast, kan je op instellingen opslaan klikken om je instellingen op te slaan.