1. Ga naar het overzicht van alle modules die werden geactiveerd op je website. Daarvoor ga je naar instellingen en Paddle CMS Platform om daarna te klikken op modules. Dit kan je zien afgebeeld hieronder. 

  1. Daarna krijg je een overzicht van alle modules geactiveerd voor je website. Zoek in deze lijst naar “Toon op kaart” . Klik hier op.

  1. Wanneer je hierop klikt, kan je naar onderen scrollen om onderaan de pagina de instellingen van de module aan te passen. 

  1. Je kan verschillende iconen uploaden, die je dan kunt gebruiken als marker op je kaart.

  2. Bij elk icoon kan je een trefwoord plaatsen. Zo kan je het icoon linken aan bepaalde organisaties of ondernemingen. 

  1. Wanneer je de instellingen hebt aangepast, vergeet dan niet om deze op te slaan, door op “opslaan” te klikken.