Een kostprijsbestand opladen

Gewijzigd op Tue, 31 Oct 2023 om 08:14 AM

 1. Ga naar Instellingen > Paddle CMS Platform > Paddle modules 
 2. Klik in de lijst van geïnstalleerde modules op Kostprijsberekeningstool voor ziekenhuizen en scroll naar onder

 3. Laadt jouw bestand op in het hiervoor voorziene veld

 4. Sla op

 5. Nu kan je een aantal instellingen ingeven:

  • Geef de uploadttijd van bestanden weer in de front-end
   Wanneer je dit vinkje inschakelt, dan zal de uploaddatum en tijdstip getoond worden onderaan het kostprijsblok. 
   Je kan ook een tekst toevoegen (bijvoorbeeld: "Laatst aangepast op"). De datum en het tijdstip worden dan automatisch toegevoegd

  • Mapping van kolommen. In de tabel onderaan deze instellingen kan je per kolom bepalen:

   • Of deze kolom overeen komt met een vooraf gedefinieerd veld. Indien niet, kies je voor "Andere"

   • Welk label je wil weergeven in de front-end

   • Hoe deze kolom moet weergegeven worden in de front-end

    • Als filter: deze kolom verschijnt als dropdown filter

    • Rij in tabel: deze kolom verschijnt als een rij in de tabel met de kostprijs

    • Weergeven aan de rechterzijde: deze kolom verschijnt rechts van de tabel met de kostprijs. Dit is ideaal voor bv.begeleidende tekst. 

    • Niet weergeven in front-end als je deze kolom enkel voor intern gebruik nodig hebt.Jouw bestand moet een aantal kolommen bevatten. Als deze kolommen niet aanwezig zijn, zal de tool niet correct werken. Wil je een kolom niet gebruiken? Laat deze dan leeg en plaats deze op "Niet weergeven in front-end". 
Wil je extra kolommen toevoegen? Dat kan door na kolom L extra kolommen toe te voegen en deze te mappen met het label "Andere". 

 • Kolom A: uniek ID per lijn

 • Kolom B: specialisme en behandeling: plaats hier de gecombineerde naam van jouw specialisme en behandeling

 • Kolom C: plaats hier de mogelijke types van verblijf

 • Kolom D: plaats hier de mogelijke types van verzekeringen

 • Kolom E: plaats hier het aantal ligdagen

 • Kolom F: plaats hier de mogelijke types voor kamerkeuze

 • Kolom G: plaats hier de kostprijs voor het verblijf

 • Kolom H: plaats hier de kostprijs voor de kamer

 • Kolom I: plaats hier de kostprijs voor het ereloon

 • Kolom J: plaats hier de apotheekkosten

 • Kolom K: plaats hier de totale kost

 • Kolom L: plaats hier eventuele extra informatie voor deze ingreep

Je kan ook gebruik maken van de template in bijlage. 

OPGELET! Per combinatie van filters mag er maar 1 rij aanwezig zijn, anders zal de kostprijsberekeningstool in de front-end niet werken.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren