Contenttype agenda (1)

Voornamelijk voor websites die voorzien in het organiseren van workshops. Geeft jouw workshops en vormingen weer op de agenda. Voeg je programma toe en zorg er voor dat de deelnemers een duidelijk overzicht hebben van de dagplanning. Aan de hand van het voorziene paginatype “Agenda item” kan je deze workshops en vormingen op een duidelijke en eenvoudige manier aanmaken.