Embed widget (3)

Met de "Embed widget" module kan je onbeperkt widgets, onderdelen of toepassingen van andere websites of databases tonen. Bekende voorbeelden hiervan zijn: YouTube, Google Maps maar ook andere toepassingen zijn mogelijk zoals bijvoorbeeld widgets die toelaten om in te schrijven voor nieuwsbrieven.