XML-Sitemap (2)

Met onze "XML sitemap" module generen we een sitemap.xml om een vlotte indexering van je website toe te laten.