Nieuws - koppeling met StoryChief (1)

Met deze module maken we de koppeling tussen Storychief en het Paddle CMS. Op basis van de informatie in Storychief worden nieuwsberichten in jullie website automatisch opgemaakt. Een aparte licentie met Storychief is hiervoor nodig.