Custom Javascript (1)

Met onze "Custom Javascript" module integreren we externe toepassingen zoals bijvoorbeeld Google Analytics, Burgerprofiel, Chatbot, Readspeaker,... Deze module wordt ook gebruikt voor specifieke styling in kader van het grafish design van jullie website.