Gebruikersbeheer - Uitbreiding gebruikersregistratie met RIZIV velden (1)

Specifiek voor de zorgsector hebben we de mogelijkheid om gebruikers tijdens hun registratie te vragen naar hun RIZIV nummer.