Publicatie - Wetenschappelijke publicatie (1)

Met onze module ""Wetenschappelijke publicatie"" bieden we een specifiek contenttype wetenschappelijk publicatie. Een wetenschappelijk publicatie bevat onder meer volgende velden: titel, inhoud met samenvatting, afbeelding. Maar ook verschillende velden die in een citaat worden weergegeven, zoals publicatietype, auteurs, mesh terms, publicatie jaar, rapport nummer, uitgever, url, legal depot nummer, taal en er kan ook een RIS export gekoppeld worden en een peer review meegegeven. Hiermee kunnen wetenschappelijk publicaties als pagina weergegeven worden op de website en op een zoekpagina met filters. Ook algemene woordenlijst en vrije trefwoorden kunnen toegepast worden. Wetenschappelijke publicaties kunnen opgenomen worden in overzichten, lijsten, zoekpagina's met filters, ... Je kan een voorbeeld bekijken op kce.fgov.be