Soms is het nodig om bepaalde accounts te deactiveren. Een account kan je op twee verschillende manieren te deactiveren, door enerzijds het account te blokkeren en anderzijds door het account te verwijderen. In deze stappen leggen we uit hoe je een account kan blokkeren. 

  1. Ga naar het tabblad “Gebruikers”


  1. Vink de personen aan die niet meer mogen inloggen.

  2. Kies bij “acties” voor “De geselecteerde gebruiker(s) blokkeren ” en voer uit

  1. Bevestig

  2. De gebruikers kunnen nu niet meer inloggen in het CMS