Instellingen voor inzendingen

Gewijzigd op Thu, 28 Mar 2024 om 11:41 AM

Algemene instellingen voor inzendingenHier kan je het label voor de inzending instellen indien gewenst. Dit zal meestal niet van toepassing zijn.

Daarnaast kan je ook de berichten ingeven die getoond worden:

 • Een uitzonderingsbericht wanneer het indienen mislukt is

 • Een bericht wanneer de inzending vergrendeld is

 • Een bericht dat getoond wordt om de gebruiker te laten weten dat hij dit formulier reeds heeft ingediend

 • Een bericht dat getoond wordt om de gebruiker te laten weten dat hij dit formulier reeds heeft ingediend, inclusief link naar de eerdere inzendingen.

Je kan ook het nummer waarop de inzending moet beginnen instellen. 

Bij “Inbegrepen waarden van de inzending” kan je kiezen welke velden je wenst op te slaan per inzending. Deze staan automatisch allemaal aan, maar je kan er wel voor kiezen om lege elementen en niet-geselecteerde selectievakjes uit te sluiten.

Inzendgedrag

Bij het inzendgedrag kan je instellen hoe moet omgegaan worden met inzendingen voor dit formulier:

 • Of de inzending vertrouwelijk is en het IP-adres niet opgeslagen mag worden

 • Of het IP-adres mag opgeslaan worden

 • Of een niet-ingelogde gebruiker die een concept opslaat, moet inloggen alvorens hij verder kan gaan met zijn formulier

 • Of de melding voor eerdere inzendingen moet getoond worden

 • Of gebruikers hun inzending kunnen bekijken via een beveiligd token

 • Of gebruikers hun inzending kunnen bewerken via een beveiligd token

 • Of alle aanpassingen aan een inzending moeten onthouden worden

 • Of gebruikers de tabel met resultaten mogen aanpassen

Instellingen voor gebruiker van inzending

Hier kan je kiezen of gebruikers hun eerdere inzending mogen kopiëren en welke velden wel of niet mogen gekopieerd worden. 

Instellingen voor “Geen toegang” tot inzendingen

Wat moet getoond worden wanneer de gebruiker geen toegang heeft tot de inzendingen?

Inzendingslimiet

Beperk het aantal inzendingen in totaal of per gebruiker. Indien een gebruiker niet ingelogd is, wordt een gebruiker herkend op basis van cookies. Er wordt geen rekening gehouden met het gebruik van verschillende toestellen.

Instellingen voor het verwijderen van inzendingen

Stel in of inzendingen automatisch moeten verwijderd worden of niet. Daarnaast kan je ook de periode wanneer deze moeten verwijderd worden instellen (dagelijks, wekelijks, maandelijks, jaarlijks op een bepaalde datum of na x aantal dagen).

Instellingen voor conceptversies van inzendingen

Wie mag het formulier opslaan en later voltooien? Opgelet, dit is op basis van cookies.

Instellingen voor het automatisch aanvullen van inzendingen

Moeten formulieren automatisch ingevuld worden met gegevens van eerdere inzendingen?

Instellingen voor weergave van van inzendingen

Dit onderdeel mag je negeren

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren