URL aliassen (5)

Deze instellingen geven je de mogelijkheid om alle URL aliassen te bekijken en te bewerken. Aan de hand van een URL-alias geef je een URL een bepaalde alias. Wanneer bezoeker dan surfen naar de alias komen ze ook terecht op de pagina waarnaar de alias verwijst. De alias zelf beschikt niet over een eigen pagina.