Quiz (3)

Met de "Quiz" module zorgen we ervoor dat interactieve quizen op de website kunnen geplaatst worden. Elke vraag heeft één juist en verschillende foute antwoorden. De bezoeker krijgt na het doorlopen van de quiz een overzicht van de juiste antworden en zijn score.