Via het overzicht van alle reacties kan je een reactie goedkeuren of verwijderen. Kies je ervoor om de reactie goed te keuren, dan wordt de reactie gepubliceerd. De volgende stappen tonen hoe je een reactie kunt goedkeuren.

  1. Ga naar het overzicht van de reacties via “Inhoud” - “Reacties”.

  1. Op deze pagina zie je een overzicht van alle reacties die werden toegevoegd aan je website. Vink de reacties aan die je wilt goedkeuren.

  1. Bij acties kan je kiezen om de reactie goed te keuren of te verwijderen.

  1. Klik op Toepassen op geselecteerde items om je keuze definitief te maken.