1. Ga naar het overzicht van alle modules die werden geactiveerd op je website. Daarvoor ga je naar instellingen en Paddle CMS Platform om daarna te klikken op modules. Dit kan je zien afgebeeld hieronder. 

  1. Daarna krijg je een overzicht van alle modules geactiveerd voor je website. Zoek in deze lijst naar “Uitdatabank” . Klik hier op.

  1. Wanneer je hierop klikt, kan je naar onderen scrollen om onderaan de pagina de instellingen van de module aan te passen. 

  1. Je kan de verschillende Agenda filters aanpassen op basis van Type activiteit, Datum, relatieve datum en Type.

  1. Je kan ook de in de kijker zoekpagina aanpassen en instellen zoals je dit zelf wilt. 
    De UiTDatabank werkt op basis van labels. Aan de hand van de instelling, afgebeeld hieronder, kan je filteren op basis van een label. 
    Voorbeeld: Wanneer je enkel wilt filteren op basis van de cultuur evenementen, dan geef je het label cultuur mee. Zo wordt er gefilterd op basis van cultuur.