1. Ga naar het overzicht van alle modules die werden geactiveerd op je website. Daarvoor ga je naar instellingen en Paddle CMS Platform om daarna te klikken op modules. Dit kan je zien afgebeeld hieronder. 

  1. Daarna krijg je een overzicht van alle modules geactiveerd voor je website. Zoek in deze lijst naar “Redirect” . Klik hier op.

  1. Wanneer je hierop klikt, kan je naar onderen scrollen om onderaan de pagina de instellingen van de module aan te passen. 

  1. Klik op “Een redirect toevoegen” om een overzicht te krijgen van alle redirects die werden gelegd. 

  1. Als je hierop klikt, dan krijg je een nieuwe pagina, waar je de redirect kunt instellen. 

    1. Het pad is de bron URL die je wenst te redirecten naar een andere pagina.

    2. Naar geeft aan naar welke pagina je de bronpagina wilt doorsturen. Hier kan je een bepaalde pagina invullen van het CMS, maar het is ook mogelijk om een externe URL in te vullen. 

  1. Klik op opslaan.