De lay-out van een pagina aanpassen - secties van een pagina

Gewijzigd op Fri, 19 Apr 2024 om 01:15 PM

Een pagina kan bestaan uit verschillende secties. Aan de hand van de content die je wilt toevoegen, kan je secties toevoegen of verwijderen. 

Sectie toevoegen

De volgende stappen leren hoe je een sectie kan toevoegen aan een pagina.

 1. Navigeer naar de pagina die je wilt bewerken via Inhoud.

 1. Ga naar het tabblad “Lay-out”.

 1. Je kan verschillende secties toevoegen aan je pagina door te klikken op “Sectie toevoegen

 1. Elke sectie die je toevoegt kan je instellen. De instellingen verschijnen rechts in het scherm van zodra je een sectie toevoegt Kies uit hoeveel kolommen de sectie moet bestaan. Elke sectie kan een andere indeling hebben.

 1. Daarna moet je de sectie instellen door te bepalen welke breedte elke kolom moet hebben. 

  1. Afhankelijk van het aantal kolommen dat je hebt gekozen, kan je kiezen voor verschillende breedtes.

 1. Je kan optioneel een label toevoegen aan de sectie. Aan de hand van het label kan je aanduiden welke inhoud je verwacht in deze sectie.

Je moet een bepaalde stijl kiezen voor je sectie. De stijl bepaalt hoe de sectie wordt weergegeven op de pagina. Meestal kan je de defaultstijl “containerregio “ aanhouden

 1. Je kan ook kiezen voor een specifieke achtergrond per sectie, dit wordt echter niet vaak gebruikt

 1. Wanneer de sectie werd ingesteld, kan je klikken op “Nieuwe sectie toevoegen

Sectie bewerken

Je kan ook een sectie bewerken. Terwijl je in de lay-out van een pagina bent, kan je de volgende stappen volgen om een sectie aan te passen. Het is niet mogelijk om het aantal kolommen van de sectie aan te passen nadat je de sectie hebt toegevoegd. Je kan wel de breedte en de verhoudingen van de kolommen aanpassen.

 1. Bovenaan de sectie vind je de titel sectie X instellen

 1. Rechts op het scherm verschijnen nu de verschillende instellingen van de sectie.

Hier kan je opnieuw de verschillende instellingen aanpassen van je gekozen sectie.

 1. Wanneer je de aanpassingen hebt aangebracht, klik je op Bewerken  om de aanpassingen op te slaan.

Sectie verwijderen

Vanuit de Lay-out van je pagina kan je ook een sectie verwijderen. Dit kan je doen door naar linkerbovenhoek van je sectie te navigeren en te klikken op het kruisje, zoals hieronder wordt afgebeeld.

Wanneer je hierop klikt, zal het CMS vragen om te bevestigen. Klik je op Verwijderen, dan zal de sectie verwijderd worden.


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren