Toetsenbord sneltoetsen voor WYSIWYG editor

Gewijzigd op Mon, 10 Jul 2023 om 08:06 AM

Veel functies in de WYSIWYG editor hebben een sneltoets. Dit is een van de redenen waarom het werken met de editor eenvoudig en efficiënt is. De lijst hieronder bevat alle beschikbare sneltoetsen

Werken met een document 

 • Esc – Sluit het WYSIWYG editor dialoogvenster, vervolgkeuzelijst of contextmenu. Equivalent aan de knop Annuleren in een dialoogvenster. Gaat ook van het submenu van het contextmenu naar de bovenliggende optie.
 • Enter – Hiermee selecteert u een WYSIWYG editor functie op de werkbalk, in een vervolgkeuzelijst of in een contextmenu. Equivalent aan de OK knop in een dialoogvenster.
 • Shift+F10, toets Menu/Application key – Opent het contextmenu van het element.


Navigatie

 • Home - Springt naar het begin van de regel.
 • Ctrl+Home - Springt naar het begin van het document.
 • Einde - Springt naar het einde van de regel.
 • Ctrl+End - Springt naar het einde van het document.
 • PgDn - Bladert omlaag in het document, ongeveer met de lengte van het bewerkingsgebied.
 • PgUp - Bladert het document omhoog, ongeveer in de lengte van het bewerkingsgebied.

Schrijven

 • Enter (Return) - Beëindigt een alinea en begint een nieuwe.
 • Shift+Enter - Voegt een regeleinde toe.
 • Shift+Ctrl+3 - Maakt het mogelijk inhoud in te voeren (door een nieuwe alinea toe te voegen) vóór een problematisch element zoals een afbeelding, tabel of <div>-element dat een document, lijst of zelfs aangrenzende horizontale regels begint of eindigt.
 • Shift+Ctrl+4 - Maakt het mogelijk inhoud in te voeren (door een nieuwe alinea toe te voegen) na een problematisch element, zoals een afbeelding, tabel of <div>-element dat een document, lijst of zelfs aangrenzende horizontale regels begint of eindigt.
 • Backspace, Del - Verwijdert een teken.
 • Ctrl+Backspace, Ctrl+Del - Verwijdert een woord.

Ongedaan maken en opnieuw uitvoeren

 • Ctrl+Z - Voert de bewerking ongedaan maken uit.
 • Ctrl+Y, Shift+Ctrl+Z - Voert de herhaling uit.

Knippen, kopiëren en plakken

 • Ctrl+X, Shift+Del - Knipt een tekstfragment naar het klembord.
 • Ctrl+C - Kopieert een tekstfragment naar het klembord.
 • Ctrl+V, Shift+Invoegen - Plakt een tekstfragment van klembord.
 • Shift+Ctrl+V - Plakt de inhoud van het klembord als platte tekst.

Tekstselectie

 • Ctrl+A - Selecteert de gehele inhoud van het document.
 • Shift+Pijl - Selecteert een tekstfragment met letters.
 • Ctrl+Shift+Pijl - Selecteert een tekstfragment op woorden.
 • Shift+Home - Selecteert een tekstfragment vanaf de cursor tot het begin van de regel.
 • Shift+End - Selecteert een tekstfragment vanaf de cursor tot het einde van de regel.
 • Ctrl+Shift+Home - Selecteert een tekstfragment vanaf de cursor tot het begin van het document.
 • Ctrl+Shift+End - Selecteert een tekstfragment vanaf de cursor tot het einde van het document.
 • Shift+PgDn - Selecteert een tekstfragment van ongeveer de lengte van het bewerkingsgebied, beginnend bij de cursor en afdalend.
 • Shift+PgUp - Selecteert een tekstfragment dat ongeveer even lang is als het bewerkingsgebied, beginnend bij de cursor en oplopend.

Widget selectie

 • Enter - Opent het widget-dialoogvenster.
 • Shift+Enter - Voegt een lege alinea toe na de geselecteerde widget.
 • Shift+Alt+Enter - Voegt een lege alinea toe vóór de geselecteerde widget.
 • Pijltje naar links of Pijltje naar rechts - Verplaatst de selectie voor of na de widget.

                              

Tekststijlen

 • Ctrl+B - Maakt een tekstfragment vet.
 • Ctrl+I - Hiermee past u cursieve opmaak toe op een tekstfragment.
 • Ctrl+U - Opmaak onderstrepen toepassen op een tekstfragment.

 

Opmaak kopiëren

 • Ctrl+Shift+C - Kopieert de inline opmaak van een tekstfragment en schakelt de kleefmodus in.
 • Ctrl+Shift+V - Past de eerder gekopieerde inline opmaak toe op een tekstfragment.
 • Esc - Deactiveert de kleefmodus.

Rijke tekst

 • Ctrl+L, Ctrl+K - Opent het dialoogvenster Koppeling.
 • Tab - Laat een lijst inspringen.
 • Shift+Tab - Uitspringt een lijst.

 

Toegankelijkheid

 • Alt+0 - Opent het dialoogvenster Toegankelijkheid Instructies.
 • Alt+F10 - Gaat naar de werkbalk of de tabbladen lijst van het momenteel geopende dialoogvenster.
 • Alt+F11 - Voert het pad van de elementen in.
 • Tab - Gaat naar de volgende knoppengroep op de werkbalk, suboptie in het contextmenu, elementpadelement, dialoogvensterelement of tabblad van het dialoogvenster terwijl u zich in de tabbladenlijst bevindt.
 • Pijl naar rechts - Gaat naar de volgende werkbalkknop binnen de groep, suboptie van het contextmenu, elementpadelement, dialoogvensterelement of dialoogvenstertabblad terwijl deze zich in de tabbladlijst bevindt.
 • Tab of Pijl omlaag - Gaat naar de volgende vervolgkeuzelijst of contextmenu-optie.
 • Shift+Tab - Gaat naar de vorige werkbalkknopgroep, contextmenu parent-optie, elements path element, dialoogvensterelement of dialoogvenstertab terwijl u zich in de tabbladlijst bevindt.
 • Pijltje naar links - Gaat naar de vorige werkbalkknop binnen de groep, de optie in het contextmenu, het elementpad, het dialoogvenster of het tabblad van het dialoogvenster in de tabbladlijst.
 • Shift+Tab of Pijl omhoog - Gaat naar de vorige vervolgkeuzelijst of contextmenu-optie.
 • Spatie of Enter - Activeert een werkbalkknop, een contextmenu-optie, een vervolgkeuzelijstoptie, een elementpadelement of een dialoogvenstertabblad zodra deze is geselecteerd. Gaat ook naar een contextmenu-submenu, als dat beschikbaar is.


=> De WYSIWYG editor heeft recent een update gekregen, meer informatie hierover volgt later.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren