Afgeschermde inhoud + uitbreidingen (6)

Met de afgeschermde inhoud module gaan we uw website ""gedeeltelijk of volledig afschermen"". Door uw website af te schermen kunnen enkel bezoekers die een account hebben en inloggen de pagina zien. Om dit mogelijk te maken worden groepen aangemaakt. Vervolgens kan door het redactieteam aangegeven voor welke groep van (ingelogde) bezoekers de pagina geconsulteerd mag worden. Deze module kan gecombineerd worden met de ""Afgeschermde inhoud - ACM-IDM"", ""Active Directory"" en ""Afgeschermde inhoud - Afschermen op blokniveau"".