Overzicht van alle pagina's op de website (12)

Binnen het CMS is het mogelijk om een algemeen overzicht te verkrijgen van alle pagina’s die al aangemaakt werden. Hierbij gaat het niet alleen om pagina’s die online staan en zichtbaar zijn voor een bezoeker, maar ook om pagina’s die als concept werden opgeslagen, nog goed te keuren pagina’s en pagina’s die terug offline zijn.