Wanneer veel gelijkaardige pagina’s moeten worden opgemaakt is het handig om een agina meerdere keren te kunnen kopiëren. Binnen het CMS bestaat de mogelijkheid om pagina’s te kopiëren op een eenvoudige manier. De volgende stappen leren hoe dit mogelijk is:

  1. Zoek jouw pagina op via het overzicht 

  2. Klik op het pijltje naast “Bewerken”


  1. Klik op “kopiëren”


  1. Het systeem zal nu vragen of je zeker bent dat je de pagina wil kopiëren, kies voor “Bevestigen”

  2. De pagina zal nu de titel “Kopie van …..” dragen. Om de titel te wijzigen klik je op “Bewerken” bij de nieuwe pagina.


  3. In het vak “Titel” kan je nu de titel aanpassen, de pagina in de navigatie hangen en  via  de tab ”layout “ kan je alle nodige textuele en layout aanpassingen doen.