Aangepast gebruikersrollen kan je koppelen aan verschillende accounts in het CMS. De volgende stappen tonen hoe je dit kan doen: 
  1. Ga naar Gebruiker

  1. Ga naar de gebruiker, die je een aangepast rol wilt geven

  1. Klik op Bewerken

  1. Je krijgt nu een overzicht met mogelijke aanpassingen die je kan doen aan die persoon zijn account. Zoek in dit overzicht naar Rollen.

  1. Je kan nu aanvinken welke aangepaste rol je de persoon wenst te geven. 

  2. Wanneer je de rollen hebt aangevinkt, klik je op Opslaan